Category: Politika

0

Održana 8. sednica Skupštine opštine

U radu 8. sednice Skupštine opštine učestvovalo je 42 odbornika koji su razmatrali 23 tačke dnevnog reda, od kojih se većina odnosila na programe poslovanja i finansijske planove Javnih preduzeća i ustanova čiji je...

0

Održana 18. sednica Opštinskog veća

Na 18. sednici Opštinskog veća usvojen je Predlog odluke o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu, a izmenjena je Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na...