Службе и добровољци организовано ушли у Насеље и почели санирање последица поплаве