У току радови на садњи дрворедних стабала у улици Вука Караџића