Објављено друго, допуњено издање књиге Драгутина Паунића „Кад су војске пролазиле“: ИНДИВИДУАЛНИ КОНТАКТ СА ИСТОРИЈОМ