ОШ „Милија Ракић“: ОБУКА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА У ПРВОМ РАЗРЕДУ