У ОШ „Олга Милошевић“ хол и ходници у новом светлу