Радикали предлажу привремено решење за изливање канализације код ОШ „ХИМ“