Редакција

Издавач: Паланка инфо

Адреса: 1420 Смедеревска Паланка, ул. Првог српског устанка бр. 2; телефон/факс: 026/319-269; e-mail: info@palanacke.com; web: www.palanacke.com

Директор: Дејан Црномарковић (моб.тел: 065/200-2612; e-mail: info@palanacke.com)

Гл. и одг. уредник: Дејан Николић (e-mail: redakcija@palanacke.com)

Маркетинг: Саша Матески (моб.тел: 064/920-5928)

Сарадници: Драгољуб Јанојлић, Данијела Васиљевић, Бојан Живковић, Слободан Тодоровић, Слободан Жикић, Слађана Црномарковић, Зорица Матић, Зоран Тодоровић, Мирослав Миловановић, Никола Владисављевић, Тома Митровић, Ненад Војчевски, Горан Станојевић, Лазар Петковић, Душан Кривокућа, Стојче Талијан, Ненад Радојковић, Никола Лазић. Фотографије: Редакција и сарадници.

DTP: Palanacke (e-mail: info@palanacke.com; web: www.palanacke.com)

Паланачке су члан Пословног удружења „Local Press