Marketing

Cenovnik i dimenzije oglasnog prostora

Markica na naslovnoj stranici (60 h 40 mm) – 4.000 din
1/1 stranice u koloru (240 h 340 + 3 mm) – 14.000 din
1/2 stranice u koloru (240 h 170 mm ili 120 h 340 mm) – 8.000 din
1/4 stranice u koloru (120 h 170 mm) – 5.000 din
1/8 stranice u koloru (120 h 85 mm) – 3.000 din
Reportaža (1/2 stranice u koloru) – 10.000 din
Reportaža (1/1 stranice u koloru) – 16.000 din
1/1 stranice jednobojno (240 h 340 + 3 mm) – 8.000 din
1/2 stranice jednobojno (240 h 170 mm ili 120 h 340 mm) – 5.000 din
1/4 stranice jednobojno (120 h 170 mm) – 3.000 din
1/8 stranice jednobojno (120 h 85 mm) – 2.000 din
Mali oglas (do 20 reči) – 100 din
Poslovni oglas (do 20 reči) – 200 din
Čitulja/Sećanje (1/8 stranice) – 1.000 din
Reportaža (1/2 stranice jednobojno) – 6.000 din
Reportaža (1/1 stranice jednobojno) – 10.000 din
Ubacivanje odštampanog propagandnog materijala – 5 din/kom

Popusti, sponzorstva rubrika, posebni zahtevi i politički marketing posebno se ugovaraju. Za dodatne informacije kontaktirajte marketing službu (telefon: 064/920-5928).

Palanačke novine
Palanka info
Smederevska Palanka
PIB: 107050632
Žiro račun: 205-166888-41

Rok za predaju oglasa je pet dana pre izlaska broja iz štampe. Oglasi se predaju isključivo u PDF, EPS i TIFF formatu (u slučaju vektorskog EPS-a tekst obavezno pretvoriti u krive). Materijal mora biti u CMYK kolor profilu.