ПАЛАНАЧКЕ независне варошке новине

Први број изашао је 8. децембра 2006. Директор и уредник Дејан Црномарковић

Month: јануар 2018

Образовање

„Ђак репортер“ – интервју мале новинарке Најдане Ђокић са директором ОШ „Олга Милошевић“ Дарком Димитријевићем 

У оквиру акције „Ђак репортер“ која се реализује у ОШ „Олга Милошевић“, мала новинарка Најдана Ђокић урадила је интервју са директором ове образовне установе Дарком Димитријевићем.
Новинарски радови ученика ове школе  објављени су и на сајту skolskisportsrbije.weebly.com
Интервју можете погледати на адреси:
https://www.youtube.com/watch?v=UGdUHmJ81So&feature=share
Друштво

Реконструише се део пута у Малој Плани

У насељу Васиљевица у Малој Плани почело су радови на реконструкцији дела пута поред сеоског гробља у правцу Крушева.

Радове изводи паланачко предузеће „Нискоградња, а финансира локална самоуправа.

 

 

Друштво

Реконструише се тротоар у „Адвокатској“ улици: ЗАТВОРЕНА ЗА САОБРАЋАЈ ОД 31. ЈАНУАРА ДО 16. ФЕБРУАРА

У улици Свети Сава, познатој и као „Адвокатска“, која се налази у најужем центру града, почињу радови на реконструкцији тротоара, које изводи паланачка „Нискоградња“.

Из тог разлога улица ће бити затворена за саобраћај у периоду од 31. јануара до 16. фебруара.

 

Политика

Локални избори у Смедеревској Паланци 25. марта

Председница Скупштине Републике Србије Маја Гојковић донела је одлуку о расписивању локалних избора у Општини Смедеревска Паланка и то за 25. март 2018. године.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику“ од када почињу да теку и рокови за обављање изборних радњи.

 

 

Друштво

Јавни позив за доделу једнократне помоћи из буџета Општине Смедеревска Паланка за 2018. године ученицима и студентима- младим талентима

На основу члана 10. Одлуке о начину пружања помоћи ученицима и студентима – младим талентима („Међуопштински службени лист бр 1/2018) и Правилника о условима за доделу помоћи ученицима и студентима- младим талентима („Међуопштински службени лист бр 3/2018) Комисија за спровођење конкурсног поступка за доделу помоћи ученицима и студентима – младим талентима упућује:

Ј А В Н И П О З И В

За подношење захтева за доделу једнократне помоћи из буџета Општине Смедеревска Паланка за 2018. године ученицима и студентима- младим талентима

И ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ ИМАЈУ:

– Ученици 5., 6., 7. и 8. разреда основних школа и ученици средњих школа

– Студенти основних академских студија

– Студенти мастер академских студија

– Студенти студија трећег степена

ИИ УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ

 1. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА

Ученици В, ВИ, ВИИ и ВИИИ разреда основних школа и ученици средњих школа могу конкурисати за доделу новчане помоћи Општине Смедеревска Паланка, под следећим

условима:

 Да се школују у образовним установама чији је оснивач Република Србија

 Да су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години

 Да се школују на терет буџета Републике Србије

 Да имају пребивалиште на територији Општине Смедеревска Паланка најмање годину дана, уназад у континуитету од дана расписивања конкурса (односно боравиште на територији Општине Смедеревска Паланка за интерно расељена лица са КиМ)

Ученици основних и средњих школа морају испунити следеће посебне услове:

 Да су у претходној, школској 2016/2017 години, остварили просечну оцену најмање 4,5,

 Званична признања за изванредан успех у школовању,

 Успех остварен на окружном и републичком такмичењу, које је организовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС

 Успех остварен на међународном такмичењу који признаје Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС

Докази који се подносе уз пријаву:

 1. Попуњен, својеручно потписан, обавезни образац пријаве на конкурс (образац пријаве се налази на званичној интернет презентацији www.smederevskapalanka.rs или се може преузети на шалтеру Општинске управе, ул. Вука Караџића 25, Смедеревска Паланка)
 1. Фотокопија ђачке књижице, односно сведочанство о претходно завршеном разреду школске 2016/2017 године
 1. Потврду о уписаном разреду у школској 2017/2018. години
 2. Фотокопија дипломе са такмичења односно смотре или потврду школе или организатора такмичења да је ученик освојио награду, и Вукова диплома
 1. Уверење о пребивалишту издато од стране надлежног органа (МУП), издато након расписивања конкурса .

Уколико је ученик освојио више награда бодови се не сабирају, већ се узима у обзир само награда са највише освојених бодова.

Кандидати се рангирају према укупном броју бодова остварених по свим основама који се вреднују за доделу помоћи ученицима. Рангирање се врши на основу достављене документације.

НАПОМЕНА: Признања за изванредан успех у школовању, за успех остварен на окружном и републичком такмичењу и Вукова диплома кандидат доставља само уколико их поседује. На основу ове документације се врши бодовање и рангирање кандидата у оквиру дефинисаних критеријума.

 

 1. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА СТУДЕНАТА НА ПОМОЋ

 

Студенти могу конкурисати за доделу новчане помоћи Општине Смедеревска Паланка, под следећим условима:

 Да се школују у вискошколским установама чији је оснивач Република Србија

 Да имају пребивалиште на територији општине Смедеревска Паланка најмање годину дана, уназад у континуитету од дана расписивања конкурса (односно боравиште на територији Општине Смедеревска Паланка за интерно расељена лица са КиМ)

 Да нису навршили 25 година живота- за студенте основних академских студија, да нису навршили 27 година живот- за студенте мастер академских студија, односно 29 година за студенте студија трећег степена

Студенти 1 године студија првог степена морају испунити следеће посебне услове:

 Да су у претходној, школској 2016/2017 години, остварили просечну оцену најмање 4,5,

 Да се школују на терет буџета Републике Србије

 Званична признања за изванредан успех у школовању,

 Успех остварен на окружном и републичком такмичењу, које је организовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС а према календару такмичења и смотри за ученике средњих школа

 Успех остварен на међународном такмичењу који признаје Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС

Докази који се подносе уз пријаву:

 1. Попуњен, својеручно потписан, обавезни образац пријаве на конкурс (образац пријаве се налази на званичној интернет презентацији www.smederevskapalanka.rs или се може преузети на шалтеру Општинске управе, ул. Вука Караџића 25, Смедеревска Паланка)
 1. Фотокопија сведочанства о завршеном разреду средње школе
 2. Потврду високошколске установе о уписаној години студија и статуса студента који се школује на терет буџета
 1. Фотокопија дипломе са такмичења или потврду школе или организатора такмичења да је ученик освојио награду
 1. Уверење о пребивалишту издато од стране надлежног органа (МУП), издато након расписивања конкурса .
 1. Фотокопију личне карте или очитану личну карту уколико кандидат поседује биометријску личну карту са чипом

НАПОМЕНА: Признања за успех остварен на такмичењу и смотри кандидат доставља само уколико их поседује. На основу ове документације се врши бодовање и рангирање кандидата у оквиру дефинисаних критеријума.

Студенти 2 године и виших година студија студија првог степена морају испунити следеће посебне услове:

 Да им је просечна оцена најмање 8,00 у току претходних година студија

 Званична признања за изванредан успех у школовању,

 Успех остварен на такмичењима које је организовало Министарство просвете, науке и технилошког развоја РС а према календару такмичења и смотри за ученике средњих школа у ранијем школовању

 Постојање признатог проналазачког, ауторског или иновативног рада, објављени научни и стручни радови

 Награда „Студент генерације“, „Истакнути студент“, „Најбољи студент Факултета“, „Најбољи студент Универзитета“

Докази који се подносе уз пријаву:

 1. Попуњен, својеручно потписан, обавезни образац пријаве на конкурс (образац пријаве се налази на званичној интернет презентацији www.smederevskapalanka.rs или се може преузети на шалтеру Општинске управе, ул. Вука Караџића 25, Смедеревска Паланка)
 1. Уверење факултета/високе школе о уписаној години студија и статусу студента
 1. Уверење факултета о оствареној просечној оцени свих положених испита током студирања и о положеним испитима
 1. Фотокопију дипломе „Студент генерације“, „Истакнути студент“ „Најбољи студент факултета“ или „Најбољи студент универзитета“
 1. Уверење о пребивалишту издато од стране надлежног органа (МУП)
 2. Фотокопију личне карте или очитану личну карту уколико кандидат поседује биометријску личну карту са чипом

Уколико већи број кандидата од броја предвиђених за доделу помоћи оствари исти број бодова, предност у рангирању има кандидат који уписује вишу годину студија.

Уколико студент има више објављених стручних и научних радова узимају се у обзир сви радови и кумулативно се бодују.

НАПОМЕНА: Признања за „Студент генерације“, „Истакнути студент“ „Најбољи студент факултета“ или „Најбољи студент универзитета“ и објављени научни и стручни рад кандидат доставља само уколико их поседује. На основу ове документације се врши бодовање и рангирање кандидата у оквиру дефинисаних критеријума.

Студенти студија другог степена морају испунити следеће посебне услове:

 Да им је просечна оцена најмање 8,00 у току претходних година студија

 Постојање признатог проналазачког, ауторског или иновативног рада, објављени научни и стручни радови

Докази који се подносе уз пријаву:

 1. Попуњен, својеручно потписан, обавезни образац пријаве на конкурс (образац пријаве се налази на званичној интернет презентацији www.smederevskapalanka.rs или се може преузети на шалтеру Општинске управе, ул. Вука Караџића 25, Смедеревска Паланка)
 1. Фотокопију дипломе или уверења о завршним основним академским студијама са високошколских установа чији је оснивач Република Србија са просечном оценом

Студенти студија трећег степена морају испунити следеће посебне услове:

 Да им је просечна оцена најмање 8,00 у току претходних година студија

 Постојање признатог проналазачког, ауторског или иновативног рада, објављени научни и стручни радови

Докази који се подносе уз пријаву:

 1. Попуњен, својеручно потписан, обавезни образац пријаве на конкурс (образац пријаве се налази на званичној интернет презентацији www.smederevskapalanka.rs или се може преузети на шалтеру Општинске управе, ул. Вука Караџића 25, Смедеревска Паланка)
 1. Фотокопију дипломе или уверења о завршним основним академским студијама са високошколских установа чији је оснивач Република Србија са просечном оценом

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Кокурсна документација се предаје на писарницу Општине Смедеревска Паланка или се шаље поштом, с тим да је неопходно да конкурсна документација послата поштом приспе на писарницу Општине у року за конкурисање. Конкурсна документација доставља се на адресу: Општина Смедеревска Паланка, ул. Вука Караџића 25. На коверти испод адресе обавезно написати: „Конкурсза доделу једнократне помоћи из буџета Општине Смедеревска Паланка за 2018. године ученицима и студентима- младим талентима“.

Неблаговремене пријаве које нису достављене на горе наведени начин неће бити разматране.

О додели помоћи одлучује Привремени орган а на предлог Комисије.

Комисија утврђује предлог ранг листе, на коју ссваки кандидат може уложити приговор у року од 5 дана од дана њеног објављивања на огласној табли Општине.

Услови, критеријуми и ранг листе прописане су Правилником о условима за доделу помоћи ученицима и студентима- младим талентима.

Општина Смедеревска Паланка путем конкурса додељује укупан износ од 1.000.000,оо рсд (словима: једанмилиондинара) бруто, у складу са Одлуком о буџету Општине

Смедеревска Паланка за 2018. годину.

Комисија ће одлучивати о пружању помоћи младим талентима на основу броја захтева у оквиру расположивих средстава, примењујући критеријуме ближе дефинисаним

Правилником о условима за доделу помоћи ученицима и студентима- младим талентима.

Пријаве на конкурс се достављају до 16.02.2018. године.

Све додатне информације можете добити путем телефона 066/8814760 сваког радног дана у периоду од 10.00 до 12.00 часова.

 

У Смедеревској Паланци

30.01.2018. године

КОМИСИЈА  за спровођење конкурсног поступка

 

 

Спорт

Одлични резултати Тијане Димић на јуниорском Првенству Србије

На Првенству Србије за јуниоре и јуниорке, које је одржано у Београду, за Атлетски клуб „Јасеница“ наступила је у две дисциплине Тијана Димић.

У трци на 1500 метара заузела је четврто место са оствареним резултатом 4:59,15, док је у трци на 3000 метара заузела треће место резултатом 10:31,66.

У обе трке млада Паланчанка је постигла своје најбоље резултате.

Култура

Нова изложба у Галерији модерне уметности: АКАДЕМСКА СЛИКАРКА ВАЛЕНТИНА ТАЛИЈАН

У Галерији модерне уметности Народног музеја у Смедеревској Паланци, у четвртак 1. фебруара биће отворена изложба асамблажа и фотографија уз звучну инсталацију и ауторску поезију.

Овом интересантном изложбом, која носи назив „Шум“, паланачкој публици представиће се Валентина Талијан, академска сликарка из Смедеревске Паланке.

 

Образовање

Новости из ОШ „Милија Ракић“

ОШ „Милија Ракић“ у Церовцу потписала споразум о сарадњи школе са КУД „Абрашевић“ у циљу промоције културе.

Оформљена је фолклорна секција за све заинтересоване ученике школе.

***

Са идејом да се побољшају услови боравка  у школи ученика одељења ОШ,,Милије Ракић“ у Башину  окречене су и уређене учионице, ходник и друге просторије школе.

Сада када је све завршено, ученици и наставници могу да уживају у новим бојама и изгледу  школе.

Култура

У позоришном фоајеу изложба „Петар Краљ – улоге у позоришту и на радију“

У понедељак, 5. фебруара, у 19 часова, у позоришном фоајеу Установе културни центар Смедеревска Паланка, биће отворена изложба „Петар Краљ – улоге у позоришту и на радију“, аутора мр Александре Милошевић, вишег кустоса.

Ово је други, најављен долазак изложбе Музеја позоришне уметности Србије у Смедеревску Паланку.

Прошлог пута, била је то изложба „Путујућа позоришта у Србији од друге половине XIX века до данас“, поводом организовања Фестивала дечијег драмског стваралаштва „Враголасте позориштарије“.

 

Култура

Илија Веселинов објавио прву књигу: АФОРИЗМИ ЗА СЛАБЕ И ГРЕШНЕ                

-Књигу сам писао због себе и за вас – поручује читаоцима њен аутор

 

Илија Веселинов обогатио је недавно новим насловом издавачку продукцију Књижевног клуба „21“ у Смедеревској Паланци. Објавио је прву књигу међу чијим се корицама нашао избор афоризама који су настајали у дужем временском  периоду. Његова афористичка продукција мери се хиљадама од којих је у књигу ушло 400, а насловио ју је упитном реченицом: Зашто си ме мајко родила? Одговор је могуће наслутити кроз егофоризме за које у  поговору каже да су описани „злонамерно, тенденциозно и са намером да се човек унизи и сведе на оно што заиста јесте.“

Веселинов тако читаоцима скреће пажњу да оно што је изашло из његове мисаоне радионице „не препоручује особама које су ментално стабилне и које знају шта хоће“, већ „слабима и грешнима, који сумњају у себе и верују другима и спремни су на покајање и искушење“. Следећи своју стваралачку мисао, лично се позабавио и решењем корица своје прве и дуго настајале књиге. Не таји да је и тиме учинио покушај „да прикаже садржај текста и мизантропско опредељење писца“, па се тако директно обраћа читаоцима саветом: „Све што вам треба, а није на корицама, потражите у тексту, све што нисте нашли у тексту постоји негде другде“.

Аутор ове књиге напомиње да су афоризми „приказани углавном кроз питања“ и опомиње читалачку публику „да оно што је написано као претпоставка, као констатација и као вечна истина ствара недоумице и намеће многа питања“. Уз то додаје да су управо та питања „непријатна, иронична, цинична и отровна“. Из тих разлога се на насловној страни књиге, према његовој идеји, нашла змија у облику упитника. Све то, као сенка човека, прати овог члана књижевне дружине у Смедеревској Паланци и умножава његову сталну упитаност пред самим собом: „Зашто си ме, мајко, родила?“

„Пишући егоцентрично о људском греху, неморалу, несавршености, људском пороку…, и сам се после неког времена нађох у ћорсокаку“ – предочава овај афористичар, писац кратке приче и поетских исказа. „Тема је неисцрпна, а ово је књига која се не може завршити, а такве књиге се обично не објављују, осим у случају пишчеве смрти. Онај кога обузимају овакве мисли, а све у тежњи да се узвиси, заправо да буде оно што није, да се приближи богу, у почетку себе надграђује, па искључује и изопштава. Свевишњи, сигуран сам, на такве не гледа благонаклоно…“

Веселинов  саветује читаоце да, ако имају нека питања, не постављају никоме, те открива разлоге: „Онај ко зна одговоре није доступан, а они који одговоре нуде, и не знају ништа.“

Његова књига-првенац појавила се без оцене и препоруке рецензента. Отуда горко констатује да је „после неуспелих преговора са могућим рецензентима, закључио како је најпаметније да страницу резервисану за мишљење рецензента, препусти баш читаоцима. Овоме прилаже и додатно појашњење онима у чијим се рукама буде нашла његова збирка афоризама:

„Да будем искрен, књигу сам  писао због себе и за вас. Хватао сам се за перо као за сламку. Најмање сам је писао мислећи на рецензента, који из неког кабинета  мотри на мене и прети прстом. Ја сам афоризмима пуцао у вас, а надам се да сам погодио и оне које нисам циљао…“

Из биографије Илије Веселинова издвајамо ове податке: Рођен је у селу Острову код Костолца, у Смедеревској Паланци, где живи и ради као физиотерапеут, је од 1981. године. Прати књижевне конкурсе, на некима учествује, и ослушкује зов  завичаја. У њему се свакако и зачела списатељска клица која прераста у чврсту и постојану стваралачку нит.

Д. Јанојлић

 

ИЗБОРНИ АФОРИЗМИ

 

-Код нас на изборима увек одлучује проста већина.

-Нека победе моји па макар после тога сви поцркали.

-Гласајте за мене, нећете много погрешити.

-Лајте док не добијемо изборе, после ћемо да вас вежемо.

 

 

Друштво

Светосавска свечаност у водичкој школи: У ДУХУ ТРАДИЦИЈЕ

-Домаћин славе идуће године биће  Бранислав Петровић

 

Ученици из водичке школе по  28. пут обележили су Светог Саву – школску славу. У госте су им дошли штићеници Дечјег села из Сремске Каменице. Све је почело колективним одласком ђака у цркву, где  су отпевали химну „Ускликнимо с љубављу“, а потом и друге пригодне светосавске песме. Њихов наступ примљен је с великим одушевљењем свих који се су се задесели у храму.

Учитељ Милан Тодоровић, који је покретач  свега и који се зариче да ће Светог Саву обележавати и кад оде у пензију, заједно са својом младом колегиницом, приредио је малишанима из Дечјег села и њиховим васпитачима, незабораван дочек. Представници установе из Сремске Каменице били су ганути, не само пријемом, већ и количином поклона, које су њихови домаћини спремили за децу лишену родитељског старања.

Лепе поклоне за све припремила је фирма „Донић“,  ресторан „Моравски хлад“, „Нале – спорт“, Фото Бора, Влада Мишић, кафе „Круг“, Мирјана и Мирко Милојевић из Водица који су малишане из Сремске Каменице обрадовали телевизором и сребрном наруквицом, и др.

Сечење славског колача, већ по традицији, претходило је уручењу поклона, а као дародавци  појавили су се „Елдон“, Јелена Декић из Калуђерице, милошевачко удружење потомака ратника од 1912 – 1918. На челу с председником Ивом Писаревићем, фризерски салон „Три шмизле“, месарска радња „Минић“, водички парох отац Дејан, вероучитељ Саша Костадиновић….

Учеснике свечаности, поред учитеља Тодоровића, поздравила је и представница Дечјег села из Сремске Каменице, Дана Радуловић.

Свечар, односно домаћин славе, био је Слободан Загорчић, а за наредну годину тога се примио Бранислав Петровић.

 

Д.Ј.

ЗРАКЕ ПРОШЛОСТИ (приредио: Драгољуб Јанојлић)

Прелиставамо „Мале новине“ Пере Тодоровића: ЗДРАВО ОЗБИЉАН КАЛЕНДАР

„Ово је згодна прилика да дођете до једног шаљивог календара, а ја до 15 дана озбиљног затвора“ – наводи у књижевном огласу власник „Метле“

 

„Мале новине“ Пере Тодоровића објављивале су и мале огласе те се овај знаменити Водичанин сматра зачетником маркетинга у нас. Тако ће  на видном месту штампа позив на претплату једног календара и једне књиге. Власник „Метле“ овако  се овако обраћа својим потенцијалним купцима и читаоцима:

„Здраво  озбиљан, шаљив, фини, прости, награђени и накарађени календар за 1890. год. Која је по глупости проста, ал која је  преступна, јер се у њој може пре-ступити у  бу-вару, его иначе; може се преступити закон о царини, кад шверцујемо аљине из Земуна; може се преступити кривични закон, и упасти у преступ итд.“

Неименовани аутор овог огласа потом упозорава:

„Дакле, уписуј се народе што пре, јер је рок упису остављен до 15. октомбра тек. год.“ У наставку се  прецизира да се новац шаље г. С. Хоровици штампарија „Код Просвете“.  Господин Хоровица још наглашава: „Ово је  згодна прилика да дођете до једног шаљивог календара, а ја до 15 дана озбиљног затвора.“

У овом огласу се наводи да је цена 60 пара по примерку и предочава да „скупљачи добијају  на 10 скупљених примерака још један комад на дар, као проводаџије бошчалук од девојке.“

На истој страни „Мале новине“ обавештавају своје читаоце да је изашао из штампе нови роман Чарлса Дикенса „Лондонски разбојници“ у преводу  Мите Ђорића, уз опаску да „нема ваљада ни једнога читаоца у целоме свету, кога нису заинтересовала грозна убиства, што их  почини у Лондону Џек Трбосек. „Познато је да је лондонска полиција тако организована, да стоји на врхунцу савршенства“ – подсећају „Мале новине“ и додају: „Није чудо дакле, што се сваком свесном читаоцу намеће питање: како је могуће да тако савршена лондонска полиција не може  да уђе у траг једном Џеку кои већ две године, на гнусан начин убија и унаказује толико женскиње.“

Лист  наводи како ће то питање постати јасно сваком ко прочита „Лондонске разбојнике“. У овој књизи даровити енглески писац „слика лоповске к разбојничке чете у Лондону, слика њихов живот и рад н а свима пољима преступа и злочина; уводи читаоца у најскривеније јазбине лоповске и вештином, како само он уме, описује сва дела њихова до најмањих ситница.“

„Мале новине“ обавештавају своје читаоце, потенцијалне купце,  да ово Дикенсово дело има три свеске од којих ће „друга бити готова концем овог месеца, а трећа најдаље до 15. октомбра ове године.“

Приредио: Д. Јанојлић

Споменар Паланачке гимназије (Приредио и уредио: Александар Саша Јелић)

НЕКА СЕЋАЊА НА ГИМНАЗИЈСКЕ ДАНЕ

Smederevska Palanka, ulica Vuka Karadzica, gimnazija

Година 1933/34.  Професор Иван Медвед – српскохрватски језик.

 

Који су предлози са другим падежом – реци ти Најдане. Ја набројах неколико, а Медвед ће мени Седи доле, то је таман за једну двојку. Мислећи да сам за извесно време пребринуо, нисам одмах научио. Не лези враже, опет ме прозва идућег часа, ја понових оно мало што сам већ знао. Медвед ће мени Сада имаш два плус. Видим ја да је враг однео шалу. Загрејем столицу и научим све напамет. Медвед је био упоран, па ме прозва и трећи пут. А ја ћу: од, до, из, између, сем, осим, око, ван, због, ради, више, услед, место, пре, после, након, дуж, код, крај, поред, испред, изнад, врх, испод, на дно, под дно, у дно, чело, уочи, сред. Е, мој Најдане, да си први пут тако знао, имао би петицу а ја бих те оставио на миру. Када се све сабере, то ти је само тројка поред толике муке. 

Наравоученије: Научите децо лекцију на време. Ја сада имам 82 године и још увек знам лекцију напамет, коју сам још тада научио.

 

Година 1937/38.  Професор Наталија Цветковић – зоологија

 

Не сећам се шта ме је Наталија питала, али сам лекцију добро знао. Док сам одговарао, наставница је пришла прозору, ухватила се за кваку и наслонила главу. Када сам завршио са излагањем, настао је тајац. Друг до мене брзо дохвати књигу, нађе лекцију, па ће мени: Читај, зар не видиш да је изгубљена? Ја полако прочитах целу лекцију. Опет ништа. Друг ће мени Читај поново! Ја почех испочетка. Почеше другови да се смеју наглас. Ваљда је тај жамор пробудио, па ће мени: Седи, седи, то ти је све некако на стакленим ногама. Можете ли да замислите какав је тек тада смех настао јер су сви видели и чули о чему се ради. Али, шта се ту може?

Данашњи ђаци би за сличне ствари сви штрајковали. За такве методе, у то време се није ни знало.

 

Година 1938/39.  Драгољуб Марковић, директор

 

Директор Марковић је важио за строгог директора. Нама је био забрањен корзо и јавни наступ за Фудбалски клуб. Много сам се намучио и довијао на разне начине да бих одиграо неку утакмицу у Паланци. Много ми је у томе помогао професор немачког језика, који је и сам био фудбалер и самим тим добровољно се пријављивао за дежурство на стадиону а много и сам рескирао. Случајност се ипак десила. Наиме, једнога дана мој старији друг Перица, који је био дописник Правде (тадашње новине)  замолио ме је да му дам једну моју фотографију да би комплетирао свој албум свих фудбалера ФК Јасеница. Директор Марковић је сваког јутра стајао испред својих врата док су ученици улазили у школу. Улаз је био из дворишта, сви су морали да прођу поред њега. Не слутећи шта ме чека, и ја сам ишао куда и остали. Док сам скидао капу да га поздравим он ми је показао да станем у страну. Скоро сам се онесвестио, јер до тада нисам имао ни укор разредног старешине. Када је зазвонило за почетак часа, увео ме је у своју канцеларију са речима: Изволите господине, изволите седите. Хоћете ли ми рећи како се то доспева до новина. Ја сам 20 година директор па ми ниједна слика не изађе у новинама. Сав у зноју и занемео нисам знао где се налазим. Пошто ме је добро одмерио, рече ми: Срећа твоја што си добар ђак и одличног владања, трчи на предавање. Једва сам стигао до учионице.

 

Година 1939/40. Радун Шошанић – математика, разредни старешина

 

Никада нисам много учио, али сам зато био пажљив на часу. Никада нисам седео у првој клупи. Како обично бива, и то је морало да се деси, и то баш последењег полугодишта пред матуру. Од другог разреда до тог момента, увек сам имао најмање четворку из математике. На часовима сам био миран, ни данас ми није јасно због чега се све то десило! Када је требало да одговарам тј. изађем код табле, увек је то било са речима: Сада ће то Најдан, наша срећа, наша нада нама све лепо да објасни. Једнога дана сам ја то све лепо упропастио. Наиме, требало је да седнем у прву клупу. Запањен овим, само сам рекао да никада нисам седео у првој клупи од основне школе до матуре. На то ће он: Е, па дошао је ред и на тебе.

Последице: Драги мој разредни ме обори, али на поправном добијем четворку. Поново ме обара на матури, а на поправном опет добијем четворку. Ето тако ја матурирах.

Ово су била моја памћења за сва времена са напоменом да двојка није била, у оно време, прелазна оцена. Нека моја сећања нису била вредна пажње а нека, с обзиром на временску дистанцу од преко 60 година, су изветрела.

 

 

Најдан Јоцић

Друштво

Почела реконструкција крова зграде Културног центра

Почела је реконструкција крова зграде Културног центра у Смедеревској Паланци која се финансира средствима Нафтне индустрије Србије у износу од 1.500.000 динара и локалне самоуправе у износу од 1.025.000 динара.

Овим радовима биће обухваћен део крова зграде који се налази изнад биоскопске сале.