O nama

Palanačke – Nezavisne varoške novine izlaze dvonedeljno (svakog 1. i 15. u mesecu) na području opština Smedervska Palanka, Topola i Velika Plana.

Palanačke novine bave se aktuelnim političkim, ekonomskim, kulturnim i sportskim zbivanjima na lokalnom nivou, ali i šire, s posebnim osvrtom na život takozvanih malih, običnih, ljudi.

Prvi broj Palanačkih novina izašao je 8. decembra 2006. godine.

Više detalja možete pronaći na našoj veb-prezentaciji: palanacke.com