Redakcija

Izdavač: Palanka info

Adresa: 1420 Smederevska Palanka, ul. Prvog srpskog ustanka br. 2; telefon/faks: 026/319-269; e-mail: info@palanacke.com; web: www.palanacke.com

Direktor i gl. i odg. urednik: Dejan Crnomarković (mob.tel: 065/200-2612; e-mail: info@palanacke.com)

Marketing: Saša Mateski (mob.tel: 064/920-5928)

Saradnici: Dragoljub Janojlić, Danijela Vasiljević, Bojan Živković, Slobodan Todorović, Slobodan Žikić, Slađana Crnomarković, Zorica Matić, Zoran Todorović, Miroslav Milovanović, Nikola Vladisavljević, Toma Mitrović, Nenad Vojčevski, Goran Stanojević, Lazar Petković, Dušan Krivokuća, Stojče Talijan, Nenad Radojković, Nikola Lazić. Fotografije: Redakcija i saradnici.

DTP: Palanacke (e-mail: info@palanacke.com; web: www.palanacke.com)

Palanačke su član Poslovnog udruženja „Local Press