Saopštenje Advokatske komore Srbije

plavo-belo-zaglavlje-001Upravni odbor Advokatske komore Srbije dana 11.11.2016., na osnovu člana 66. Zakona o advokaturi („Službeni glasnik RS“ 31/2011, 24/2012-OUS), člana 8. i člana 33. Statuta Advokatske komore Srbije („Službeni glasnik RS“ 85/2011, 78/2012, 86/2013) daje

 

S A O P Š T E Nj E

Poništaj doktorata advokata Slobodana Beljanskog, advokata iz Novog Sada iz proceduralnih razloga nakon 15 godina, ne može biti slučajnost. Način i vreme poništavanja doktorata jasno govore o motivima onih koji su ovakvu odluku doneli i onih koji su je inicirali.

Rešenje o poništaju doktorata ne sadrži ni jedan podatak ko je, kada i zbog čega podneo inicijativu Katedri za krivično pravo da preispita postupak koji je prethodio odbrani doktorata, pri čemu je nesporno da je pred komisijom Pravnog fakulteta u Novom Sadu i pred eminentim članovima te komisije, doktorat odbranjen.

Poništaj doktorata jednom od najeminentnijih pravnika Srbije, bivšem predsedniku Saveza advokatskih komora Jugoslavije i Advokatske komore Vojvodine, priznatom filozofu prava i borcu za vladavinu prava, članu Saveta za borbu protiv korupcije i dugogodišnjem uspešnom advokatu, predstavlja osvetu i pokušaj zastrašivanja advokata.

Vreme kada se to radi koincidira sa okončanim izborima za organe i delegate ogranka Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu koje sadašnji predsednik Advokatske komore Vojvodine ne priznaje i predstojećim izborima za organe Advokatske komore Vojvodine, pri čemu je svima poznato da je Slobodan Beljanski među prvima oštro kritikovao način rukovođenja Advokatskom komorom Vojvodine i njenog predsednika Srđana Sikimića.

Upravni odbor Advokatske komore Srbije osuđuje postupak Pravnog fakulteta u Novom Sadu i apeluje na stručnu  javnost i akademsku zajednicu da se oglase. Smatramo da  napad na našeg kolegu Slobodana Beljanskog predstavlja bezuspešan pokušaj ponižavanja čitave advokature kojoj se na ovaj način šalje poruka. Podstrekačima ovog čina poručujemo da je rukopis prepoznat i da će Advokatska komora Srbije stati u odbranu kolege Slobodana Beljanskog i preduzeti sve potrebne mere u cilju odbrane njegovih prava i zaštite njegovog ugleda i dostojanstva. Donošenjem ovakvog rešenja dekan Pravnog fakulteta prof. dr Ljubomir Stajić i šef Katedre za krivično pravne nauke prof. dr Branislav Ristivojević kompromituju rad i urušavaju ugled visokoobrazovne institucije na čijem su čelu.

 

ZA UPRAVNI ODBOR ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE

Predsednik Dragoljub Đorđević, advokat

You may also like...

1 Response

  1. Voja kaže:

    ma predlažem da se zaštite Advokati da ne moraju završiti ni pravni fakultet. Šta će njima kad su sami sebi dovoljni. Važno je da sami sebi odrede i što veće „advokatske“ naknade. Da mogu pristojno da žive a ostali neka pocrkaju. Ko narod pita dali je u pravu ako ne može da plati.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *