Advokatska komora Srbije dana 23.09.2014. daje sledeće SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

310233_1Povodom pisma Ministarstva pravde potpisanog od strane ministra pravde g. Nikole Selakovića koje je dostavljeno Advokatskoj komori Srbije 23.09.2014. prvo sa datumom na pismu 25.07.2014. i naknadnom ispravkom datuma na 23.09.2014. održana je zajednička sednica Saveta Advokatske komore Srbije, predsednika svih advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije i Upravnog odbora Advokatske komore Srbije.

Svi prisutni na ovoj zajedničkoj sednici ocenili su ovo pismo kao povredu odredbe člana 67. stav 2 Ustava Republike Srbije i Zakona o advokaturi po kojima je advokatura samostalna i nezavisna služba koja pruža pravnu pomoć. Iz takvog položaja advokature nikako ne proizilazi ono što je napisano u pismu ministra pravde da su advokati zaposleni i da imaju svog poslodavca i da su advokati državni službenici. Navodi u dopisu ministra pravde su ocenjeni kao nedopustivi i ULTIMATUM SA POZICIJA SILE izvršne vlasti uz pozivanje na zakone koji se nikako ne mogu primeniti na advokatsku profesiju.

Advokatura je čuvar demokratskog društva, pravne države i ljudskih prava i ove vrednosti se narušavaju i ukidaju ako se napada na nezavisnost advokature od strane izvršne vlasti.

Odluka o protestu advokata doneta je zbog kršenja i usvajanja neustavnih zakona (Zakona o javnom beležništvu, Zakona o prometu nepokretnosti, Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku, Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa), a radi odbrane ustavnog položaja advokature koji je ugrožen uspostavljanjem monopola javnih beležnika njihovog ekskluzivnog prava da sačinjavaju određene ugovore i isprave čime je u stvari ograničena sloboda ugovaranja i pravo građana na pravnu pomoć, koju im po Ustavu, odnosno odredbi člana 67. Ustava, može pružiti samo advokatura i jedinice lokalne samouprave, ali ne javni beležnici.

Advokatura nikad nije bila, niti je danas protiv uvođenja javnih beležnika, šta više, pozdravlja njihov povratak u pravni sistem Srbije. Uvođenje javnih beležnika treba da bude korak napred i za advokaturu je sporan obim i vrsta njihovih ovlašćenja koja su data na protivustavan i protivzakonit način koji je doprineo već sada posle samo 15 dana primene Zakona otežanom prometu na tržištu, sporosti i posledično nekvalitetu u sastavljanju isprava koje su osnov poslova. Advokatura jeste za zaštitu ljudskih ppava, jeste za Vladavinu ppava, za pravnu sigurnost, zaštitu prava građana na slobodu ugovaranja, prava na izbor načina zaključenja ugovora, efikasnost u ostvarivanju tih prava i da materijalne obaveze građana u ostvarivanju tih prava moraju biti srazmerne njihovoj ekonomskoj moći.

Advokatura pismo Ministra pravde vidi kao najavu nečega što se nije dogodilo od 1862. godine tokom cele istoriji srpske advokature (ni za vreme Kneza, ni za vreme Kralja,

 

ni za vreme Broza, a ni posle), a to je moguće oduzimanje javnih ovlašćenja koje bi svakako bilo i protivzakonito i protivustavno i postavljanje gubernatora advokaturi u Srbiji, jer advokatura ono što po zakonu predstavlja javna ovlašćenja i za vreme protesta redovno obavlja. Ovakav ton opravdano proizvodi sumnju u nameru da se problem reši lišenjem slobode „najodgovornijih“ i da se struka tako zaplaši.

Zamena teza oko uništenja advokature u Srbiji je očigledna. Oduzimanjem posla advokatima u korist javnih beležnika i javnog pravobranilaštva i nerazumni porezi jasno govore o tome ko želi da devastira profesiju. U skladu sa tim, skup je shvatio da nema svrhe kucati na zatvorena vrata, jer je poruka Ministra i prilikom jučerašnjeg susreta sa predstavnicima advokature i poruka poslata putem pisma, jasno stavila do znanja DA PREGOVORA NEMA.

Zato je skup doneo odluku da se izabrani predstavnici advokature Srbije obrate Vladi i Premijeru Republike Srbije i međunarodnim organizacijama radi zaštite interesa građana i profesije.

 

Predsednik Advokatske komore Srbije

Dragoljub Đorđević, advokat

 

 

 

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *