Advokatska komora Srbije: DOPIS MINISTRU PRAVDE

310233_1Poštovani gospodine Ministre,

povodom saopštenja koje je objavljeno na internet adresi Poreske uprave dana 30.12.2014., a u vezi primene Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti („Službeni glasnik PCl* 65/2001, 45/2002, 4772002. 91/2002. 23/2003, 16/2004, 76/2004. 31/2005, 25/2013, 119/2013, 135/2014) i informacije koje Advokatskoj komori Srbije dostavljaju članovi komore povodom postupanja pojedinih filijala Poreske uprave, obraćamo Vam se sa zahtevom da ovoj Komori dostavite mišljenje, odnosno Uputstvo o postupanju nadležnih državnih organa u primeni navedene Uredbe.

Više advokata sa teritorije cele Republike su obavestili Advokatsku komoru Srbije da Poreska uprava ne primenjuje Uredbu o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oprezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti na sve advokate, već samo na one koji su uložili žalbe na ranije doneta rešenja pozivajući se na tumačenje koje je dalo Ministarstvo finansija, da se vrši prinudna naplata dugovanja dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa koje su utvrđene akontacionim rešenjima za 2014., kao i da je jednom broju advokata koji su bili u postupku reprograma ranijih dugovanja doneto rešenje o obustavi reprograma zbog neizmirivanja obaveza po akontacionim rešenjima za 2014.

Imajući u vidu navedene probleme u primeni Uredbe neophodno je da Advokatskoj komori Srbije dostavite mišljenje, odnosno Uputstvo o postupanju nadležnih državnih organa u primeni navedene Uredbe, najkasnije do četvrtka 15.01.2015., s obzirom da je za petak 16.01.2015. zakazana Konferencija advokata Srbije i Skupština Advokatske komore Srbije.

Istovremeno vas pozivamo da se imenuje i Stručni tim Ministarstva finansija radi nastavka pregovora vezano za utvrđivanje kriterijuma i elemenata za paušalno oporezivanje advokata, a u skladu sa dogovorom koji je postignut u novembru 2014. Prema pomenutom dogovoru stručni timovi Ministarstva finansija i Advokatske komore Srbije su dužni da usaglase kriterijume i elemente za paušalno oporezivanje advokata za 2015. i naredne godine do 31.03.2015., a kako bi se ubuduće izbegle ovako neprijatne situacije.

S poštovanjem,

 

Predsednik Advokatske komore Srbije

Dragoljub Đorđević, advokat

 

 

 

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.