Božidar Todorović predvodi delegaciju Samostalnog sindikata Srbije na konferenciji o globalizaciji: BOGATI NAMEĆU I ZAKONSKA REŠENJA

IMG_0982Božidar Todorović, predsednik Samostalnog sindikata u „Goši“ predvodi delegaciju tog sindikata Srbije, koja će 28. i 29. oktobra učestvovati na konferenciji u Turskoj posvećenoj  delovanju sindikata u vreme globalizacije. Ovaj skup, u saradnji sa evropskim sindikatima, organizuje  Evropska komisija. Todorović će već prvog dana izložiti temu: Sindikati u eri globalizacije – mogućnosti i pretnje.

Na ovoj konferenciji učestvuju sindikalne organizacije Španije, Turske, Poljske, Italije, Bugarske, Rumunije, Mađarske, Crne Gore i Srbije.

Todorović je uoči polaska u Tursku izjavio za naš medij da globalizacija ima veliki uticaj na dalji razvoj sindikalnog delovanja pri čemu u znatnoj meri negira nacionalne države u vođenju politike  industrijalizacije i industrijskih odnosa sa velikim uticajem multinacionalnih kompanija na  nacionalno zakonodavstvo.

-Nije tajna da su  Američka privredna komora i Unija svetskih investitora u Srbiji napisali tzv. „belu knjigu“ u kojoj, između ostalog, stoje i mnoge odredbe, koje su bile ušle u izmenjeni Zakon o radu – predočava Todorović.- Strane kompanije, kolikogod su dobro došle kao investitori, postavljaju pred našu državu velike zahteve, posebno u pogledu tržišnih tokova, zalažući se za potpunu slobodu za ostvarivanje svojih interesa, odnosno sopstvenog profita. Takav uticaj multinacionanih kompanija odnosi se i na izmenu mnogih zakona koji treba da „disciplinuju“, pre svega, radnu snagu i eliminišu uticaj sindikata. Najviše se kroz javne nastupe destimulišu i eliminišu oblici socijalnog povezivanja i kolektivnog organizovanja zaposlenih pod izgovorom da se građanima oduzima sloboda i narušava individualni suverenitet. U takvim okolnostima sindikat se našao na udaru stranih investitora i poslodavaca, s jedne i na udaru zakonodavstva s druge strane.

Todorović naglašava da je to dovelo i do slabljenja moći sindikata da na adekvatan način zaštite radnika od nižih zarada i sve većeg pojačanog prava poslodavaca na otpuštanje. To je uticalo na pad članstva, a time i poverenja radnika u moć sindikata.

-Nije zato čudno kada se prilikom velikih protesta, koje organizuje sindikat, najčešće piše o tome da se ni ovim vidom izražavanja nezadovoljstva ne može ništa uraditi – dodaje Todorović.-Ono što je ključni zadatak sindikata jeste da ojača svest zaposlenih, da budu sindikalno organizovani. Sindikat ne zastupa političke ili stranačke interese, već isključivo prava radnika, ali i onih koji još čekaju posao.

Todorović iznosi podatak da su globalizacija i svetska kriza doveli do gubitka pet miliona radnih mesta. Danas u svetu je preko 200 miliona nezaposlenih, dok 50 odsto zaposlenih radi u zoni tzv.  nesigurnog rada.

D. J.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.