Božidar Todorović predvodio delegaciju Sindikata metalaca Srbije na Međunarodnom savetovanju u Sofiji: EVROPSKE DIREKTIVE U DOMAĆE ZAKONODAVSTVO

IMG_1229Božidar Todorović, potpredsednik Samostalnog sindikata metalaca Srbije, predvodio je delegaciju tog sindikata na Međunarodnom savetovanju o pravima zaposlenih na informisanje i konsultacije, a na osnovu Direktive 02/14 Evropskog saveta. To je jedna od direktiva Evropske unije, koja se razmatra i u pregovaračkom procesu socijalnih partnera u Srbiji pri izradi novog Zakona o radu. Sve članice Evropske unije i sve članice koje su pridruženi članovi ili su kandidati za ulazak u EU moraće da implementiraju njene direktive u svoje zakonodavstvo.

U radu ovog savetovanja učestvovali su predstavnici sindikata iz Poljske, Litvanije,Turske, Crne Gore, Španije, Bugarske, Rumunije i Srbije. Pokazalo se da se svi suočavaju sa istim problemima, posebno kako privoleti strane kompanije da poštuju zakone zemlje, prava zaposlenih i sindikate. Ključni elementi pomenute direktive odnose se na usklađivanje nacionalnog zakonodavstva članica EU vezano za  Zakon o radu, Zakon o bezbednosti i zdravlju i zakone o socijalnoj zaštiti, prava na socijalni dijalog, informisanje itd., zatim na ostvarivanje zajedničke politike o ravnopravnosti zaposlenih, posebno u multinacionalnim ili stranim kompanijama.

– Na savetovanju su kao primer uzete dve međunarodne kompanije: „ Akcelor Mital“ iz Indije, koja ima svoje firme u Evropi i italijanski „Fiat“, koji ima fabriku u Srbiji – izjavio nam je po povratku iz Sofije Božidar Todorović.- Bila je ovo dobra prilika, ne samo da se razmene mišljenja i da upoznamo sa evropskim direktivama, već da iznesemo zajedničke stavove oko toga šta treba preduzeti da bi strani poslodavci kad dođu u neku zemlju poštovali njene zakone i prava radnika. Kolege iz kompanije „Akcelor Mital“ iz Poljske su ukazivale na ozbiljno narušavanje nacionalnog zakonodavstva od strane te multinacionalne kompanije. Izneli su, na primer, da su predstavnici „Akcelor Mitala“ oduzimali radnicima čak i saobraćajne dozvole ako su činili prekršaje. Zbog toga su bili prinuđeni da od svog Ministarstva saobraćaja potraže tumačenje da li oni na to imaju pravo, ili da to isključivo može raditi neki državni organ. Dobili su, naravno, odgovor da na to pravo ima samo nadležan organ Poljske. Mi smo iz Srbije ukazali na to da su italijanski sindikati bili nezadovoljni što „Fiat“ dolazili kod nas, jer su se plašili da će njihovi radnici ostati bez posla. Rekli smo da smo bili zadovoljni što „Fiat“ dolazi, jer se otvaraju nova radna mesta. Italijanski sindikati su se plašili da će se njima smanjivati plate.

Ovim je otvoreno pitanje o tome šta će sindikati uraditi na ujednačavanju prava zaposlenih, posebno u stranim firmama. Sindikatima je, naime, jasno da strane kompanije dolaze u Srbiju zbog jeftine radne snage. Ali, sindikati ne prihvataju da se radnici izrabljuju za 200 ili 300 evra, a da za isti posao radnik u zemlji, gde je sedište kompanije, zarađuje  tri, četiri puta više.

– Mi se suočavamo, na žalost, posebno kad su strane kompanije u pitanju, da one čak i ne žele da imaju sindikalne organizacije – navodi Todorović.- Oni šikaniraju zaposlene po raznim osnovama. Namera da se uvede fleksibilno zapošljavanje, što je bilo u prethodnom nacrtu Zakona o radu, išla je na ruku stranim investitorima u Srbiji da lako otpuštaju radnike i to bez ikakve naknade kad dobiju otkaz. Zato smo na savetovanju, imajući u vidu sve probleme s kojima se susrećemo, zatražili od kolega iz sedam, osam evropskih država da zajedno formiramo Evropski sindikalni savet, koji će se boriti za ujednačavanje prava kod svih stranih poslodavaca. Rukovodstvo ovog Međunarodnog savetovanja je podržalo moj predlog. Zbog toga ćemo kod nas u Srbiji organizovati jedan seminar na kome ćemo kolege iz drugih zemalja upoznati sa našom inicijativom. Onda bismo sve to uneli u zajednički dokument do septembra. Sindikat metalaca Srbije će i tu imati značajnu ulogu.

Ovakvi zahtevi će biti predočeni i Evropskom parlamentu, a zemlje-kandidati za ulazak u EU, biće i same dužne da se prilagode međunarodnim i evropskim  standardima i propisima. Očekuje se da će to biti uvaženo i u pregovorima o izradi novog Zakona o radu, a pregovarači iz redova Sindikata metalaca insistiraće da se u zakon unesu i odredbe o obaveznosti poslodavca da informiše zaposlene o stanju u kolektivu.

D. Janojlić

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.