ПАЛАНАЧКЕ независне варошке новине

Први број изашао је 8. децембра 2006. Директор и уредник Дејан Црномарковић

Друштво

Дом здравља у Смедеревској Паланци: УПУТСТВО КОМЕ СЕ РАДИ ТЕСТИРАЊЕ

У Ковид амбуланти Дома здравља у Смедеревској Паланци тренутно ради пет лекара: два лекара раде са пацијентима у преподневној смени, и два лекара у поподневној. Један лекар ради у међусмени, од 9 до 16 часова.

Напомињемо и да Дом здравља Смедеревска Паланка никада није имао нити има проблема са набавком свих врста тестова за Covid-19, те ће се тестирати апсолутно сви којима тестирање следује по индикацијама.

Још једном апелујемо на грађане да се придржавају мера, јер улазимо у критичну фазу епидемије, у којој ћемо ширење вируса или значајно успорити, или ћемо се суочити са недостатком болничких капацитета за пријем свих чије стање захтева болничко лечење. То што већина такво лечење не захтева те има благе или никакве симптоме, то не значи да због оних којима је живот угрожен не треба бити саосећајан, јер то су наши укућани, рођаци, пријатељи, познаници, сачувајмо њихово здравље и живот, будимо одговорни и поштујмо мере! Посебно, што се унапред не зна ко је од нас осетљивији на овај вирус од остатка популације и ко ће какав облик болести имати.

КОМЕ СЕ РАДИ ТЕСТИРАЊЕ? 

Ево и комплетног упутства код којих пацијената се спроводи које тестирање, те вас молимо да не вршите притисак на лекаре, јер се они морају придржавати упутства о индикацијама за одређену врсту тестирања:

А. ТЕСТИРАЊЕ RT-PCR МЕТОДОМ О ТРОШКУ ДРЖАВЕ УКЉУЧУЈЕ СЛЕДЕЋЕ ГРУПЕ:

 1. Хоспитализовани пацијенти — пацијенти који су хоспитализовани због тежине клиничке слике основне болести, а код којих се током хоспитализације појаве симптоми респираторне инфекције, без обзира да ли су имали контакт са потврђеним случајем Covid-19

– Место узорковања: болнице

 1. Особе са симптомима акутне респираторне болести [повишена температура (>37 С°) и један од клиничких знакова и симптома кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање], без друге етиологије која у потпуности објашњава клиничку слику болести:

а) у случају блиског контакта (мање од 1 метар) у трајању дужем од 15 минута са особом код које је потврђено присуство SARS-CoV-2. Одлука о тестирању RT-PCR се базира на клиничкој слици, радиографском налазу и биохемијским анализама у складу са Covid-19 упутством за збрињавање оболелих на нивоу примарне здравствене заштите;

б) без блиског контакта (мање од 1 метар) у трајању дужем од 15 минута са особом код које је потврђено присуство SARS-CoV-2, тек када се код особе докаже присуство ІgМ антитела, применом брзих имунохроматографских тестова или хемилуминисцентном методом

–  Место тестирања: дом здравља или болнице

 1. Особе које се смештају у домове за стара лица и установе колективног смештаја особа које припадају вулнерабилној популацији

– Место узорковања: дом здравља или институти/заводи за јавно здравље

 1. Запослена и радно ангажована лица која преузимају смену рада у 14-дневним радним аранжманима у установама социјалне заштите за смештај старих лица и установама колективног смештаја особа које припадају вулнерабилној популацији

– Место узорковања: институти/заводи за јавно здравље

 1. Особе које су биле негативне на тесту на присуство антигена, а имају симптоме акутне респираторне болести

– Место узорковања: дом здравља, болнице

 1. Држављани Републике Србије који нису испуњавали услове дефинисане индикацијама за RT-PCR тестирање, али су резултати серолошког тестирања (спроведеном у комерцијалне сврхе) показали присусутво IgM антитела

– Место узорковања: дом здравља, болница или институт/завод за јавно здравље

 1. Особе код којих је претходно потврђена болест Covid-19, након спроведеног лечења и регресије симптома и знакова болести, контролно RT-PCR тестирање се може спровести према клиничким или епидемиолошким индикацијама

– Место узорковања: дом здравља, болнице или институти/заводи за јавно здравље

 1. Малолетна лица и студенти (на лични захтев) због школовања у иностранству

– Место узорковања: институти/заводи за јавно здравље

Б.  ТЕСТИРАЊЕ НА ПРИСУСТВО АНТИГЕНА SARS-CОV-2 ВИРУСА О ТРОШКУ ДРЖАВЕ УКЉУЧУЈЕ СЛЕДЕЋЕ ГРУПЕ:

 1. Код хоспитализованих пацијената код којих се током хоспитализације појаве симптоми респираторне инфекције, без обзира да ли су имали контакт са потврђеним случајем Covid-19 и то само у ситуацијама када је неопходна брза дијагностика ради доношење одлука о даљем поступању са пацијентом (спровођење хитне, неодложне медицинске интервенције) или предузимања мера за сузбијање епидемије болничке инфекције до пристизања резултата PCR теста

– Место узорковања: болнице

 1. Kао алтернативни тест уместо RТ-PCR теста код особa са симптомима акутне респираторне болести тест се примењује у току епидемијског таласа, када се региструје велики број новоинфицираних особа SARS-CoV-2, односно случајева сумњи на Covid-19 (особе са симптомима и/или знацима акутне респираторне инфекције) у складу са дефиницијом случаја, и то само у првих пет дана од појаве симптома болести. После петог дана од појаве симптома, резултати теста више нису поуздани

– Место тестирања: дом здравља, болница или институт/завод за јавно здравље

 1. Kао алтернативни тест уместо RТ-PCR теста у току епидемијског таласа код запослених и радно ангажованих лица која преузимају смену рада у 14-дневним радним аранжманима у установама социјалне заштите за смештај старих лица и установама колективног смештаја особа које припадају вулнерабилној популацији

– Место узорковања: институти/заводи за јавно здравље

 1. Особе чије здравствено стање захтева хоспитализацију (не укључујући амбулантне прегледе и дневне болнице)

– Место тестирања:

 1. дом здравља (истовремено када се издаје и упут за болничко лечење)
 2. болнице (у случају пријема због ургентног стања пацијента)
 3. институт/завод за јавно здравље
 4. Особе које се упућују на дијагностичке и терапијске процедуре на респираторном и горњем дигестивном тракту (брохоскопија, гастроскопија, спирометрија…)

– Место тестирања:

 1. дом здравља (истовремено када се издаје и упут за болничко лечење)
 2. болнице (у случају пријема због ургентног стања пацијента)
 3. институт/завод за јавно здравље
 4. Код истраживања кластера од стране епидемиолога територијално надлежног института/завода за јавно здравље или друге здравствене установе, у колективима у којима бораве или се лече особе са високим ризиком од тешких форми болести или смртног исхода или у колективима где може доћи до наглог преношења инфекције на велики број особа (болнице, домови за стара лица и установе колективног смештаја особа које припадају вулнерабилној популацији, затвори, школе и други дечји колективи, студентски домови, војска, полиција, запослени у градском саобраћају…), када је брза дијагностика од пресудног значаја за предузимање мера за сузбијање епидемије

– Место тестирања: институт/завод за јавно здравље или болница или установа колективног смештаја

 1. Код истраживања контаката потврђених Covid-19 случајева, а који бораве у колективима у којима су смештена лица са повећаним ризиком од инфекције (домови за стара лица и установе колективног смештаја особа које припадају вулнерабилној популацији) или које у свом блиском окружењу (породица, домаћинство) имају имунокомпромитоване особе или особе са посебним ризиком од инфекције

– Место тестирања: институт/завод за јавно здравље или установа колективног смештаја

 1. Код истраживања кластера од стране епидемиолога територијално надлежног института/завода за јавно здравље у удаљеним подручјима када није могуће благовремено или није рационално послати узорке за PCR тестирање

– Место узорковања: институти/заводи за јавно здравље

В.  СЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ О ТРОШКУ ДРЖАВЕ НА ПРИСУСТВО АНТИТЕЛА НА SARS-COV-2 ВИРУС УКЉУЧУЈЕ:

 1. Особе које су биле негативне на тесту на присуство антигена SARS-CоV-2 вируса, као и на накнадно урађеном RT-PCR тесту, а имају симптоме акутне респираторне болести. Уколико се серолошким тестом добије негативан резултат, дијагностику треба усмерити у правцу доказивања других респираторних патогена

– Место узорковања: дом здравља, болнице

Г.  COVID-19 ТЕСТИРАЊЕ У КОМЕРЦИЈАЛНЕ СВРХЕ

 1. Држављани Републике Србије који напуштају територију Републике Србије, а не испуњавају бар једну од наведених индикација за тестирање о трошку државе. Начин тестирања (серолошки или RT-PCR) зависи од услова прописним у земљи и у коју особа путује

– Место тестирања: институт/завод за јавно здравље, дом здравља, Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“, Завод за биоциде и медицинску екологију, Клинички центар Србије

 1. Сви путници у међународном саобраћају који напуштају територију Републике Србије. Начин тестирања (серолошки или RT-PCR) зависи од услова прописним у земљи и у коју особа путује

– Место тестирања: институт/завод за јавно здравље, дом здравља, Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“, Завод за биоциде и медицинску екологију, Клинички центар Србије

 1. Групни захтеви лица у правном субјекту (тест на детекцију антигена, RT-PCR тест, серолошки тест) уз претходну најаву и потврду лабораторија да имају капацитет да обраде узорке

– Место тестирања: институт/завод за јавно здравље, дом здравља, Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“, Завод за биоциде и медицинску екологију, Клинички центар Србије

 1. Појединачни захтеви (тест на детекцију антигена, RT-PCR тест, серолошки тест)

– Место тестирања: институт/завод за јавно здравље, дом здравља, Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“, Завод за биоциде и медицинску екологију, Клинички центар Србије

НАПОМЕНЕ:

 1. Негативан тест на присуство антигена не може у потпуности искључити инфекцију SARS-CoV-2, и када постоји сумња, након негативног теста на присуство антигена треба извршити и тестирање RT-PCR методом кад год је то могуће
 2. Тест на присуство антигена се не може користити као услов за прекид изолације
 3. Особе код којих се докаже присуство IgM антитела сматрају се суспектним на присуство акутне инфекције и код њих се даље спроводи тестирање RT-PCR методом, а не тестом на присуство антигена
 4. Употреба теста на присуство антигена се не препоручује у срединама или популацијама са ниском преваленцијом болести (скрининг на граничним прелазима/улазима у земљу, добровољни даваоци крви…)
 5. Особама чије здравствено стање захтева хоспитализацију без обзира на одељење на које се примају се рутински НЕ РАДИ тестирање RT-PCR методом
 6. Особама које се упућују на дијагностичке и терапијске процедуре на респираторном и горњем дигестивном тракту се рутински НЕ РАДИ тестирање RT-PCR методом

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *