Dom zdravlja u Smederevskoj Palanci: UPUTSTVO KOME SE RADI TESTIRANJE

U Kovid ambulanti Doma zdravlja u Smederevskoj Palanci trenutno radi pet lekara: dva lekara rade sa pacijentima u prepodnevnoj smeni, i dva lekara u popodnevnoj. Jedan lekar radi u međusmeni, od 9 do 16 časova.

Napominjemo i da Dom zdravlja Smederevska Palanka nikada nije imao niti ima problema sa nabavkom svih vrsta testova za Covid-19, te će se testirati apsolutno svi kojima testiranje sleduje po indikacijama.

Još jednom apelujemo na građane da se pridržavaju mera, jer ulazimo u kritičnu fazu epidemije, u kojoj ćemo širenje virusa ili značajno usporiti, ili ćemo se suočiti sa nedostatkom bolničkih kapaciteta za prijem svih čije stanje zahteva bolničko lečenje. To što većina takvo lečenje ne zahteva te ima blage ili nikakve simptome, to ne znači da zbog onih kojima je život ugrožen ne treba biti saosećajan, jer to su naši ukućani, rođaci, prijatelji, poznanici, sačuvajmo njihovo zdravlje i život, budimo odgovorni i poštujmo mere! Posebno, što se unapred ne zna ko je od nas osetljiviji na ovaj virus od ostatka populacije i ko će kakav oblik bolesti imati.

KOME SE RADI TESTIRANJE? 

Evo i kompletnog uputstva kod kojih pacijenata se sprovodi koje testiranje, te vas molimo da ne vršite pritisak na lekare, jer se oni moraju pridržavati uputstva o indikacijama za određenu vrstu testiranja:

A. TESTIRANJE RT-PCR METODOM O TROŠKU DRŽAVE UKLJUČUJE SLEDEĆE GRUPE:

 1. Hospitalizovani pacijenti — pacijenti koji su hospitalizovani zbog težine kliničke slike osnovne bolesti, a kod kojih se tokom hospitalizacije pojave simptomi respiratorne infekcije, bez obzira da li su imali kontakt sa potvrđenim slučajem Covid-19

– Mesto uzorkovanja: bolnice

 1. Osobe sa simptomima akutne respiratorne bolesti [povišena temperatura (>37 S°) i jedan od kliničkih znakova i simptoma kašalj, kratkoća daha i otežano disanje], bez druge etiologije koja u potpunosti objašnjava kliničku sliku bolesti:

a) u slučaju bliskog kontakta (manje od 1 metar) u trajanju dužem od 15 minuta sa osobom kod koje je potvrđeno prisustvo SARS-CoV-2. Odluka o testiranju RT-PCR se bazira na kliničkoj slici, radiografskom nalazu i biohemijskim analizama u skladu sa Covid-19 uputstvom za zbrinjavanje obolelih na nivou primarne zdravstvene zaštite;

b) bez bliskog kontakta (manje od 1 metar) u trajanju dužem od 15 minuta sa osobom kod koje je potvrđeno prisustvo SARS-CoV-2, tek kada se kod osobe dokaže prisustvo ІgM antitela, primenom brzih imunohromatografskih testova ili hemiluminiscentnom metodom

–  Mesto testiranja: dom zdravlja ili bolnice

 1. Osobe koje se smeštaju u domove za stara lica i ustanove kolektivnog smeštaja osoba koje pripadaju vulnerabilnoj populaciji

– Mesto uzorkovanja: dom zdravlja ili instituti/zavodi za javno zdravlje

 1. Zaposlena i radno angažovana lica koja preuzimaju smenu rada u 14-dnevnim radnim aranžmanima u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj starih lica i ustanovama kolektivnog smeštaja osoba koje pripadaju vulnerabilnoj populaciji

– Mesto uzorkovanja: instituti/zavodi za javno zdravlje

 1. Osobe koje su bile negativne na testu na prisustvo antigena, a imaju simptome akutne respiratorne bolesti

– Mesto uzorkovanja: dom zdravlja, bolnice

 1. Državljani Republike Srbije koji nisu ispunjavali uslove definisane indikacijama za RT-PCR testiranje, ali su rezultati serološkog testiranja (sprovedenom u komercijalne svrhe) pokazali prisusutvo IgM antitela

– Mesto uzorkovanja: dom zdravlja, bolnica ili institut/zavod za javno zdravlje

 1. Osobe kod kojih je prethodno potvrđena bolest Covid-19, nakon sprovedenog lečenja i regresije simptoma i znakova bolesti, kontrolno RT-PCR testiranje se može sprovesti prema kliničkim ili epidemiološkim indikacijama

– Mesto uzorkovanja: dom zdravlja, bolnice ili instituti/zavodi za javno zdravlje

 1. Maloletna lica i studenti (na lični zahtev) zbog školovanja u inostranstvu

– Mesto uzorkovanja: instituti/zavodi za javno zdravlje

B.  TESTIRANJE NA PRISUSTVO ANTIGENA SARS-COV-2 VIRUSA O TROŠKU DRŽAVE UKLJUČUJE SLEDEĆE GRUPE:

 1. Kod hospitalizovanih pacijenata kod kojih se tokom hospitalizacije pojave simptomi respiratorne infekcije, bez obzira da li su imali kontakt sa potvrđenim slučajem Covid-19 i to samo u situacijama kada je neophodna brza dijagnostika radi donošenje odluka o daljem postupanju sa pacijentom (sprovođenje hitne, neodložne medicinske intervencije) ili preduzimanja mera za suzbijanje epidemije bolničke infekcije do pristizanja rezultata PCR testa

– Mesto uzorkovanja: bolnice

 1. Kao alternativni test umesto RT-PCR testa kod osoba sa simptomima akutne respiratorne bolesti test se primenjuje u toku epidemijskog talasa, kada se registruje veliki broj novoinficiranih osoba SARS-CoV-2, odnosno slučajeva sumnji na Covid-19 (osobe sa simptomima i/ili znacima akutne respiratorne infekcije) u skladu sa definicijom slučaja, i to samo u prvih pet dana od pojave simptoma bolesti. Posle petog dana od pojave simptoma, rezultati testa više nisu pouzdani

– Mesto testiranja: dom zdravlja, bolnica ili institut/zavod za javno zdravlje

 1. Kao alternativni test umesto RT-PCR testa u toku epidemijskog talasa kod zaposlenih i radno angažovanih lica koja preuzimaju smenu rada u 14-dnevnim radnim aranžmanima u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj starih lica i ustanovama kolektivnog smeštaja osoba koje pripadaju vulnerabilnoj populaciji

– Mesto uzorkovanja: instituti/zavodi za javno zdravlje

 1. Osobe čije zdravstveno stanje zahteva hospitalizaciju (ne uključujući ambulantne preglede i dnevne bolnice)

– Mesto testiranja:

 1. dom zdravlja (istovremeno kada se izdaje i uput za bolničko lečenje)
 2. bolnice (u slučaju prijema zbog urgentnog stanja pacijenta)
 3. institut/zavod za javno zdravlje
 4. Osobe koje se upućuju na dijagnostičke i terapijske procedure na respiratornom i gornjem digestivnom traktu (brohoskopija, gastroskopija, spirometrija…)

– Mesto testiranja:

 1. dom zdravlja (istovremeno kada se izdaje i uput za bolničko lečenje)
 2. bolnice (u slučaju prijema zbog urgentnog stanja pacijenta)
 3. institut/zavod za javno zdravlje
 4. Kod istraživanja klastera od strane epidemiologa teritorijalno nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje ili druge zdravstvene ustanove, u kolektivima u kojima borave ili se leče osobe sa visokim rizikom od teških formi bolesti ili smrtnog ishoda ili u kolektivima gde može doći do naglog prenošenja infekcije na veliki broj osoba (bolnice, domovi za stara lica i ustanove kolektivnog smeštaja osoba koje pripadaju vulnerabilnoj populaciji, zatvori, škole i drugi dečji kolektivi, studentski domovi, vojska, policija, zaposleni u gradskom saobraćaju…), kada je brza dijagnostika od presudnog značaja za preduzimanje mera za suzbijanje epidemije

– Mesto testiranja: institut/zavod za javno zdravlje ili bolnica ili ustanova kolektivnog smeštaja

 1. Kod istraživanja kontakata potvrđenih Covid-19 slučajeva, a koji borave u kolektivima u kojima su smeštena lica sa povećanim rizikom od infekcije (domovi za stara lica i ustanove kolektivnog smeštaja osoba koje pripadaju vulnerabilnoj populaciji) ili koje u svom bliskom okruženju (porodica, domaćinstvo) imaju imunokompromitovane osobe ili osobe sa posebnim rizikom od infekcije

– Mesto testiranja: institut/zavod za javno zdravlje ili ustanova kolektivnog smeštaja

 1. Kod istraživanja klastera od strane epidemiologa teritorijalno nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje u udaljenim područjima kada nije moguće blagovremeno ili nije racionalno poslati uzorke za PCR testiranje

– Mesto uzorkovanja: instituti/zavodi za javno zdravlje

V.  SEROLOŠKO TESTIRANJE O TROŠKU DRŽAVE NA PRISUSTVO ANTITELA NA SARS-COV-2 VIRUS UKLJUČUJE:

 1. Osobe koje su bile negativne na testu na prisustvo antigena SARS-CoV-2 virusa, kao i na naknadno urađenom RT-PCR testu, a imaju simptome akutne respiratorne bolesti. Ukoliko se serološkim testom dobije negativan rezultat, dijagnostiku treba usmeriti u pravcu dokazivanja drugih respiratornih patogena

– Mesto uzorkovanja: dom zdravlja, bolnice

G.  COVID-19 TESTIRANJE U KOMERCIJALNE SVRHE

 1. Državljani Republike Srbije koji napuštaju teritoriju Republike Srbije, a ne ispunjavaju bar jednu od navedenih indikacija za testiranje o trošku države. Način testiranja (serološki ili RT-PCR) zavisi od uslova propisnim u zemlji i u koju osoba putuje

– Mesto testiranja: institut/zavod za javno zdravlje, dom zdravlja, Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“, Zavod za biocide i medicinsku ekologiju, Klinički centar Srbije

 1. Svi putnici u međunarodnom saobraćaju koji napuštaju teritoriju Republike Srbije. Način testiranja (serološki ili RT-PCR) zavisi od uslova propisnim u zemlji i u koju osoba putuje

– Mesto testiranja: institut/zavod za javno zdravlje, dom zdravlja, Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“, Zavod za biocide i medicinsku ekologiju, Klinički centar Srbije

 1. Grupni zahtevi lica u pravnom subjektu (test na detekciju antigena, RT-PCR test, serološki test) uz prethodnu najavu i potvrdu laboratorija da imaju kapacitet da obrade uzorke

– Mesto testiranja: institut/zavod za javno zdravlje, dom zdravlja, Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“, Zavod za biocide i medicinsku ekologiju, Klinički centar Srbije

 1. Pojedinačni zahtevi (test na detekciju antigena, RT-PCR test, serološki test)

– Mesto testiranja: institut/zavod za javno zdravlje, dom zdravlja, Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“, Zavod za biocide i medicinsku ekologiju, Klinički centar Srbije

NAPOMENE:

 1. Negativan test na prisustvo antigena ne može u potpunosti isključiti infekciju SARS-CoV-2, i kada postoji sumnja, nakon negativnog testa na prisustvo antigena treba izvršiti i testiranje RT-PCR metodom kad god je to moguće
 2. Test na prisustvo antigena se ne može koristiti kao uslov za prekid izolacije
 3. Osobe kod kojih se dokaže prisustvo IgM antitela smatraju se suspektnim na prisustvo akutne infekcije i kod njih se dalje sprovodi testiranje RT-PCR metodom, a ne testom na prisustvo antigena
 4. Upotreba testa na prisustvo antigena se ne preporučuje u sredinama ili populacijama sa niskom prevalencijom bolesti (skrining na graničnim prelazima/ulazima u zemlju, dobrovoljni davaoci krvi…)
 5. Osobama čije zdravstveno stanje zahteva hospitalizaciju bez obzira na odeljenje na koje se primaju se rutinski NE RADI testiranje RT-PCR metodom
 6. Osobama koje se upućuju na dijagnostičke i terapijske procedure na respiratornom i gornjem digestivnom traktu se rutinski NE RADI testiranje RT-PCR metodom

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.