ПАЛАНАЧКЕ независне варошке новине

Први број изашао је 8. децембра 2006. Директор и уредник Дејан Црномарковић

Друштво

Донет Правилник који послодавцима даје рок од 30 дана да донесу план примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије

Правилник који је данас ступио на снагу даје послодавцима рок од 30 дана да донесу план примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести.

Тај план је „саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду“, саопштено је ир ресорног министарства а сам послодавац је иначе дужан да прати одлуке надежних органа током епидемије и усаглашава свој рад с тим одлукама.У самом Правилнику је прописано да план мора да садржи:

  • превентивне мере и активности за спречавање појаве епидемије заразне болести;
  • задужење за спровођење и контролу спровођења превентивних мера и активности;
  • мере и активности за поступање у случају појаве епидемије заразне болести.
    Обавезе имају и послодавац али и запослени, и обе „групације“ могу да зараде новчану казну ако мера нема или се људи њих не придржавају.

Обавезе послодавца

1) пре почетка рада да обезбеди писане инструкције и упутства о мерама и поступцима за спречавање појаве епидемије заразне болести, који садрже информацију о симптомима заразне болести;

2) у складу са могућностима, уколико није организован рад у сменама, изврши прерасподелу радног времена увођењем друге или треће смене са мањим бројем запослених;

3) спроводи појачану хигијену и дезинфекцију радних и помоћних просторија, што укључује редовну дезинфекцију просторија и често проветравање радног простора;

4) обезбеди запосленима довољне количине сапуна, убруса, текуће воде и дезинфекционих средстава на бази алкохола за прање руку;

5) обезбеди редовно чишћење свих површина које се често додирују на радном месту, посебно просторија и опреме као што су тоалети, кваке на вратима, фиксни телефони, рачунарска опрема и друга опрема за рад;

6) уреди начин вођења евиденције о дезинфекцији радних и помоћних просторија коју организује и спроводи;

7) обезбеди израду упутстава за безбедан и здрав рад са извођачима радова, добављачима, дистрибутерима и спољним сарадницима;

8) организује и обезбеди редовно уклањање отпада и смећа (канте за смеће обложене пластичном кесом) из просторија тако да се могу испразнити без контакта са садржајем.

Обавезе послодавца у случају појаве заразне болести у колективу:

1) простор у коме је боравио запослени који је заражен да се редовно физички и хемијски дезинфикује и проветрава;

2) поштују се процедуре уласка и изласка у просторије послодавца, користе прописана средства и опрема за личну заштиту на раду и друге мере заштите током процеса рада;

3) прецизно се дефинишу правци кретања запослених кроз радне и помоћне просторије;

4) организује се строга контрола кретања запослених из организационе јединице у којој је радио запослени који је заражен;

5) контакти запослених из организационе јединице у којој је боравио запослени који је заражен са другим запосленима се своде на нужне, уз прописане мере заштите;

6) примењују се све друге мере по препоруци епидемиолога.

Обавезе запослених:

1) спроводи све превентивне мере безбедности и здравља на раду како би сачувао своје здравље, као и здравље других запослених;

2) наменски користи прописана средства и опрему за личну заштиту на раду и да са њима пажљиво рукује да не би угрозио своју безбедност и здравље као и безбедност и здравље других лица;

3) додатно брине о својој хигијени тако што ће редовно и правилно прати руке;

4) личну одећу држи одвојену од средстава и опреме за личну заштиту на раду и радног одела;

5) обавезно обавести послодавца уколико посумња на симптоме заразне болести код себе, код других запослених или чланова своје породице;

6) пре почетка рада прегледа своје радно место укључујући и средства за рад која користи, као и средства и опрему за личну заштиту на раду и да у случају уочених недостатака извести послодавца или друго овлашћено лице;

7) пре напуштања радног места, да радно место и средства за рад остави у стању да не угрожавају друге запослене;

8) у складу са својим сазнањима, одмах обавести послодавца о неправилностима, штетностима, опасностима или другој појави која би на радном месту могла да угрози његову безбедност и здравље или безбедност и здравље других запослених;

9) сарађује са послодавцем и лицем за безбедност и здравље на раду како би се спровеле додатне неопходне мере за безбедност и здравље на раду.

У самом Правилнику нису прописане казнене мере, пише Екапија, али то не значи да их нема уопште.

Примењују се мере из Закона о безбедности и здрављу на раду, у коме стоји обавеза постојања „акта о процени ризика“.

Ту су прописане казне од 800.000 до 1.000.000 динара ако се „не измени акт о процени ризика у случају појаве сваке нове опасности и промене нивоа ризика у процесу рада“.

Kазна за запослене који не буду поштовали прописане мере креће се од 10.000 до 20.000 динара.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *