Izborna skupština Opštinske organizacije penzionera: NOVI MANDAT SLOBODANU PANTIĆU

U Smederevskoj Palanci održana je izborna skupština Opštinske organizacije penzionera na kojoj je usvojen izveštaj o radu za period 2010.-2014., programska orijentacija do 2018. godine i izabran Izvršni i Nadzorni odbor. Delegati Skupštine, u prisustvu predsednika Skupštine opštine Slavoljuba Đurića, zamenika predsednika Opštine Petra Jelića, delegata u Skupštini Saveza penzionera Srbije Vojislava Pavlovića, predsednika Opštinske organizacije penzionera Velike Plane Periše Bojića i predsednika vojnih penzionera Smederevske Palanke Radosava  Grujića, izglasali su novi mandat dosadašnjem predsedniku Slobodanu  Pantiću.

Podnoseći izveštaj o dosadašnjem radu, on je izneo podatak da je u poslednje četiri godine za potrebe članstva Opštinske organizacije penzionera nabavljeno  više od 8.000 tona uglja i blizu 2.700 kubnih metara drva. Istovremeno je nabavljeno skoro 2.600 paketa suhomesnatih proizvoda, sveže piletine i lisnatog testa. Za četiri godine, kao humanitarna pomoć, podeljeno je 800 paketa osnovnih životnih namirnica, a u saradnji  sa Crvenim krstom, još blizu 170. Jednom broju ugroženih penzionera omogućeno je  da se hrane u narodnoj kuhinji, a nekolicini je dat i ogrev. U gradu i selima redovno su penzionerima mereni krvni pritisak i nivo šećera u krvi. Volonteri su u proteklom četvorogodišnjem razdoblju obavili oko 6.000 pregleda. U prošloj godini ostvarena je zadovoljavajuća saradnja  sa patronažnom službom Doma zdravlja. Skoro 250 članova je besplatno  koristilo banjske usluge.

Ostvareni su zadovoljavajući rezultati na kulturnom i sportskom polju. Muzičko-folklorna grupa je izvodila program za članove opštinske, ali i drugih penzionerskih organizacija na strani. Na  manifestaciji ja imam talenat u Vranju osvojeno je prvo mesto. Šahovska ekipa se takmičila u opštinskoj ligi i prošle godine je bila na čelu tabele. Na više drugih turnira osvajala je prva mesta. Dobre rezultate zabeležio je i Aktiv žena. Organizovano je dvadesetak zabava, izložbi, maskenbala i dr. uz učešće penzionerskih organizacija Požarevca, Velike Plane, Paraćina, Mladenovca, Rače, Jagodine,Kragujevca…

Na zabavama je učestvovalo blizu 2.500 penzionera. Organizovano je 24 izleta širom Srbije, a putovalo se i u bivše jugoslovenske republike.

 

PROGRAMSKA ORIJENTACIJA

Sednice Skupštine treba  da budu dobro pripremljene, a odluke, zaključci i stavovi moraju da odražavaju mišljenje većine članstva – programska je orijentacija Opštinske organizacije penzionera. Nadzorni odbor treba da kontroliše materijalno-finansijsko poslovanje kako bi pravovremeno ukazao na eventualne propuste. Zadatak mesne organizacije je da sagledava probleme članstva na utvrđivanju njihovih  prava u pogledu zdravstvene i socijalne zaštite, organizuje društvene aktivnosti, da posećuje stare i iznemogle i u granicama mogućnosti pruža neophodnu pomoć.

Komisija za socijalno humanitarna pitanja  ima obavezu  da na terenu „snima“  stanje i utvrđuje kome je sve potrebna pomoć, posebno za bolesne i penzionere sa niskim primanjima. Komisija za snabdevanje vodiće brigu o potrebama članstva, prvenstveno u snabdevanju ogrevom i životnim namirnicama pod najpovoljnijim uslovima. Komisija za kulturno-zabavnu i sportsku aktivnost omogućavaće penzionerima da učestvuju u muzičkim, folklornim i pozorišnim manifestacijama. Komisija za normativnu delatnost i pravnu pomoć treba da doprinese boljem radu celokupne organizacije, a disciplinska da ostvari još veću ulogu, imajući u vidu pokušaje pojedinaca da ometaju rad.

Aktiv žena u narednom periodu treba da nastavi aktivnosti na organizovanju druženja, drugarskih večeri, izleta, izložbi itd. Što se saradnje sa drugim organizacijama tiče,  radiće se na produbljivanju odnosa sa penzionerskim organizacijama Smedereva, Velike Plane i drugih mesta. Očekuje se obnavljanje penzionerske saradnje sa Inđijom, Kovinom i  Vršcom, Mladenovcom, Topolom, Račom, Požarevcom, Petrovcom na Mlavi, Paraćinom, Jagodinom…

 

D. Janojlić

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.