Konačna lista kandidata – mladih talenata koji su ostvarili pravo na jednokratnu pomoć iz budžeta Opštine Smederevska Palanka u 2018. godini

Na osnovu Odluke o načinu pružanja pomoći učenicima i studentima mladim talentima (MSL Br. 1/2018) i Pravilnika o uslovima za dodelu pomoći učenicima i studentima mladim talentima od 29. Januara 2018. godine, Komisija za sprovođenje konkursnog postupka za dodelu pomoći učenicima i studentima mladim talentima utvrdila je  dana 08.03.2018. godine, predlog konačne liste kandidata – mladih talenata koji su ostvarili pravo na jednokratnu pomoć iz budžeta Opštine Smederevska Palanka u 2018. godini.

Tabela br. 1 Učenici osnovnih škola

RB. Prezime, srednje slovo i ime Naziv škole Prosečna ocena
1 Milojković P. Irina Vuk Karadžić 5,00
2 Marković S. Teodora Heroj Radmila Šišković 5,00
3 Cimbaljević M. Damjan Olga Milošević 5,00
4 Spasojević P. Marija Heroj Ivan Muker 5,00
5 Vejnović P. Danica Heroj Ivan Muker 5,00
6 Petrović D. Luka Vuk Karadžić 4,53
7 Zlatković D. Tamara Vuk Karadžić 5,00
8 Crnjaković O. Dragan Brana Jevtić 5,00
9 Banković A. Nikolina Brana Jevtić 5,00
10 Jelenić M. Aleksa Brana Jevtić 5,00
11 Paunić S. Vuk Vuk Karadžić 5,00
12 Živković Ž. Vanja Heroj Radmila Šišković 5,00
13 Basarić J. Andrija Heroj radmila Šišković 5,00
14 Marković V. Katarina Lazar Stanojević 4,67
15 Dimitrijević S. Jovana Heroj Ivan Muker 5,00
16 Ušitkov V. Luka Olga Milošević 5,00
17 Basarić D. Branko Heroj Radmila Šišković 5,00
18 Lačković Đ. Sofija Heroj Radmila Šišković 5,00
19 Vemić A. Jovana Heroj Ivan Muker 5,00
20 Iličić S. Katarina Brana Jevtić 5,00
21 Šušić S. Ognjen Heroj Radmila Šišković 4,93
22 Rašković Ž. Miloš Vuk Karadžić 4,81
23 Radosavljević   Z. Aleksandra Heroj Radmila Šišković 5,00
24 Miljković S. Dimitrije Heroj Ivan Muker 5,00
25 Lukić N. Matija Heroj Radmila Šišković 5,00
26 Dimić D. Tijana Heroj Radmila Šišković 5,00
27 Nešić V. Sofija Lazar Stanojević 5,00
28 Senić R. Bojana Heroj Radmila Šišković 5,00
29 Radomirović S. Jovana Radomir Lazić 5,00
30 Mitrović M. Milena Olga Milošević 5,00
31 Karaklić Z. Andrea Heroj Ivan Muker 5,00
32 Milanković O. Nikola Heroj Radmila Šišković 5,00
33 Ćosić D. Todor Heroj Radmila Šišković 5,00
34 Basarić D. Sandra Heroj Radmila Šišković 5,00
35 Nijemčević Ž. Ana Heroj Ivan Muker 5,00
36 Mihajlović J. Nastasija Olga Milošević 4,92
37 Karaklić Z. Boris Heroj Ivan Muker 4,73
38 Petrović P. Milan Heroj Radmila Šišković 4,71
39 Pupovac G. Ilija Heroj Radmila Šišković 4,64
40 Batinić D. Branko Heroj Radmila Šišković 4,50

Tabela br. 2 Učenici srednjih škola

RB. Prezime, srednje slovo i ime Naziv škole Prosečna ocena
1 Marković N. Anđela Matematička gimnazija 5,00
2 Terzić N. Vukan Matematička gimnazija 5,00
3 Marković Ž. Ana Matematička gimnazija 5,00
4 Vuletić D. Mina Matematička gimnazija 5,00
5 Milovanović B. Nemanja Prva kragujevačka gimn. 5,00
6 Aleksić Z. Ognjen Prva kragujevačka gimn. 5,00
7 Aleksić D. Jelisaveta Matematička gimnazija 5,00
8 Vukić D. Miona Vazduhoplovna akademija 5,00
9 Spasojević N. Isidora Farmaceutsko-fizioterapeutska škola 5,00
10 Petković N. Anastasija Filološka gimnazija 4,88
11 Simić M. Jelena Filološka gimnazija 4,81
12 Vasiljević D. Milena Filološka gimnazija 4,53
13 Aleksić D. Mihailo Matematička gimnazija 4,83
14 Nikolić M. Igor Vazduhoplovna akademija 4,62
15 Mijailović D. Marija MŠ Kosta Manojlović 4,59
16 Paunić V. Nevena SMŠ Dr Miloje Milojević 4,71
17 Kabić A. Sara Palanačka gimnazija 5,00
18 Stojaković D. Jovan Palanačka gimnazija 5,00
19 Radosavljević G. Bogdan Palanačka gimnazija 5,00
20 Marković N. Jelena Palanačka gimnazija 5,00
21 Amanović S. Marija Palanačka gimnazija 5,00
22 Grujić S. Mihajlo Palanačka gimnazija 5,00
23 Glišić P. Jovana Palanačka gimnazija 5,00
24 Kovačević G. Lenka Palanačka gimnazija 5,00
25 Tešić S. Uroš Palanačka gimnazija 5,00
26 Radovanović G. Veljko Palanačka gimnazija 5,00
27 Matorkić S. Marija Palanačka gimnazija 5,00
28 Mitrović N. Milica Palanačka gimnazija 5,00
29 Vasić N. Bogdan Palanačka gimnazija 5,00
30 Ilić M. Dušan Palanačka gimnazija 5,00
31 Gavrilović M. Teodora Palanačka gimnazija 5,00
32 Filipović D. Miloš MEŠ Goša 5,00
33 Katić N. Nikola MEŠ Goša 5,00
34 Tomašević R. Jovana MEŠ Goša 5,00
35 Senić R. Jovan MEŠ Goša 5,00
36 Rašković S. Lazar MEŠ Goša 5,00
37 Mitrović R. Isidora Žikica Damnjanović 5,00
38 Stevanović D. Jelena Žikica Damnjanović 5,00
39 Stanojlović A. Anja Žikica Damnjanović 5,00
40 Golubović V. Lidija Palanačka gimnazija 5,00
41 Radovanović J. Jovana Žikoca Damnjanović 5,00
42 Radišić N. Ana Palanačka gimnazija 5,00
43 Dimitrijević S. Sava Prva Kragujevačka gimn. 5,00
44 Šajić Đ. Dragana Palanačka gimnazija 5,00
45 Rajičić S. Sergej Palanačka gimnazija 5,00
46 Ivanović I. Iva Palanačka gimnazija 5,00
47 Vejnović P. Đorđe Palanačka gimnazija 5,00
48 Tošić G. Bojana Palanačka gimnazija 5,00
49 Mitrović D. Milica Palanačka gimnazija 5,00
50 Jelić B. Emilija Palanačka gimnazija 5,00
51 Spasojević P. Nemanja Palanačka gimnazija 5,00
52 Popović R. Željko MEŠ Goša 5,00
53 Radosavljević Z. Đorđe MEŠ Goša 5,00
54 Grujić S.  Željana Palanačka gimnazija 5,00
55 Mitrović G. Anđela Palanačka gimnazija 5,00
56 Golubović D. Nikola MEŠ Goša 5,00
57 Jovičić S. Anica Palanačka gimnazija 5,00
58 Dimitrijević B. Mina Palanačka gimnazija 5,00
59 Todorović Ž. Sofija Palanačka gimnazija 5,00
60 Đorđević Z. Veljko MEŠ Goša 5,00
61 Glišić P. Branislav MEŠ Goša 5,00
62 Simić S. Katarina Žikica Damnjanović 5,00
63 Milosavljević N. Marija MEŠ Goša 5,00
64 Dunjić S. Kristina Palanačka gimnazija 5,00
65 Jocković V. Marija Palanačka gimnazija 5,00
66 Lukić D. Anđela Srednja medicinska škola 5,00
67 Petrović M. Ana Palanačka gimnazija 5,00
68 Stojanović D. Anđela Srednja medicinska škola 4,87
69 Lazarević J. Stefan Žikica Damnjanović 4,83
70 Jocić V. Antonije Palanačka gimnazija 4,80
71 Petrović Đ. Emilija Palanačka gimnazija 4,79
72 Mitrović P. Marija MŠ Sestre Ninković 4,77
73 Grujić S. Željko Palanačka gimnazija 4,77
74 Šajić Đ. Ljubica Palanačka gimnazija 4,73
75 Talijan Ž. Marina MEŠ Goša 4,73
76 Tomašević R. Bojana Sred. tehnička PTT škola 4,88
77 Jančić N. Teodora Palanačka gimnazija 4,87
78 Acić N. Marija Žikica Damnjanović 4,86
79 Joksimović G. Žarko Palanačka gimnazija 4,81
80 Radovanović G. Milica Žikica Damnjanović 4,73
81 Zečević B. Luka Palanačka gimnazija 4,69
82 Jocković M. Nikola MEŠ Goša 4,66
83 Branković V. Aleksandar EUŠ Vuk Karadžić 4,64
84 Avramović M. Nevena Palanačka gimnazija 4,54
85 Popović N. Milica MEŠ Goša 4,53
86 Jocković M. Milica Žikica Damnjanović 4,54
87 Ljubičić S. Nina Žikica Damnjanović 4,53
88 Nikolić R. Ilija Žikica Damnjanović 4,53
89 Vasiljević Lj. Milica Žikica Damnjanović 4,50

Tabela br. 3 Studenti prve godine osnovnih akademskih studija

RB. Prezime, srednje slovo i ime Naziv visoko školske ustanove Prosečna ocena
1. Tomić V. Teodora Tehnološko-metal. fakultet 5,00
2. Milijašević B. Vojkan Građevinski fakultet 5,00
3. Miloradović G. Milan Fakultet organiz. nauka 5,00
4. Ilić I. Vukan Mašinski fakultet 5,00
5. Rajković Z. Dušan Fakultet medicinskih nauka 5,00
6. Todosijević M. Katarina Filološko-umetn. fakultet 5,00
7. Obradović M. Nikola Prirodno-matemat. fakultet 5,00
8. Talijan Z. Nikola Mašinski fakultet 5,00
9. Baković S. Anđela Ekonomski Fakultet 5,00
10. Stojanović S. Jovana Vis. zdravstvena škola 5,00
11. Jovičić S. Milica Arhitektonski fakultet 5,00
12. Radojević M. Milica Visoka zdravstvena škola 5,00
13. Panić N. Aleksandra Elektrotehnički fakultet 5,00
14 Janjić I. Aleksandra Visoka tehnološka škola 5,00
15. Paunović D. Aleksa Pravni fakultet 5,00
16. Cvetković M. Nikola Mašinski fakultet 5,00
17. Godić P. Jelena Građevinski fakultet 5,00
18. Stevanović R. Petar Filološki fakultet 5,00
19. Veljković Z. Sanela Fakultet političkih nauka 4,93
20. Živković Ž. Aleksa Medicinski fakultet 4,92
21. Andrejić M. Marinko Fakultet umetnosti 4,81
22. Batinić D. Đorđe Rudarsko geološki fakultet 4,79
23. Pavlović P. Dara Beogradska politehn. škola 4,77
24. Talijan D. Ivana Pravni fakultet 4,64
25. Milanović M. Ljubica Fakultet inženjerskih nauka 4,54
26. Ristić S. Nina Pravni fakultet 4,50

Tabela br. 4 Studenti druge, treće i četvrte godine osnovnih akademskih studija

RB. Prezime, srednje slovo i ime Naziv visoko školske ustanove Prosečna ocena
1 Marković Ž. Srđan Elektrotehnički fakultet 9,80
2 Acić N. Slobodan Fakultet medicinskih nauka 9,68
3 Mitrović R. Đorđe Prirodno-matemat. fakultet 9,62
4 Vučković J. Tijana Farmaceutski fakultet 9,47
5 Maričić Z. Marija Elektrotehnički fakultet 9,64
6 Spahić M. Luka Elektronski fakultet 9,38
7 Janković R. Nikola Fak.  veterinarske medicine 9,35
8 Marković S. Anđela Filološko-umetn. fakultet 9,43
9 Dekić S. Isidora Filozofski fakultet 9,79
10 Cimbaljević M. Željko Prirodno-matemat. fakultet 9,50
11 Ivković V. Aleksa Medicinski fakultet VMA 9,50
12 Milutinović P. Milica Fakultet primenj. umetnosti 9,67
13 Milić Z. Gorun Prirodno-matemat. fakultet 9,12
14 Veljković N. Ivana Medicinski fakultet VMA 9,17
15 Pešić M. Violeta Fakultet medicinskih nauka 9,33
16 Đukić V. Jelena Elektrotehnički fakultet 9,11
17 Stanojević B. Ognjen Pravni fakultet 9,57
18 Stanojević B. Marijan Pravni fakultet 9,00
19 Tošić R. Anđela Farmaceutski fakultet 9,23
20 Mitrović Ž. Milica Farmaceutski fakultet 9,00
21 Živanović D. Milica Fakultet medicinskih nauka 9,07
22 Simić S. Anđela Visoka poljoprivr. škola 9,00
23 Damnjanović D. Danica Visoka poljoprivr. škola 9,00
24 Pantić R. Milica Visoka poljoprivr. škola 8,89
25 Terzić D. Ivana Visoka zdravstvena škola 9,24
26 Marković S. Jagoda Pravni fakultet 8,32
27 Branković G. Jelena Učiteljski fakultet 8,69
28 Đulaković M. Marija Farmaceutski fakultet 8,09
29 Đorđević N. Zorana Visoka zdravstvena škola 8,00
30 Čopić Z. Danijela Fakultet medicinskih nauka 8,58
31 Paunković S. Nikola Građevinski fakultet 8,73
32 Dimić R. Biljana Fakultet organizac. nauka 8,47
33 Nanaši M. Aleksa Visoka hotelijerska škola 8,42
34 Rajković M. Đorđe Fakultet političkih nauka 8,48
35 Meglić D. Ana – Marija Farmaceutski fakultet 8,72
36 Nešić R. Marija Fakultet za hotelijerstvo i turizam 8,21
37 Milenković A. Milica Građevinski fakultet 8,72
38 Radišić R. Jovana Fakultet medicinskih nauka 8,85
39 Vukosavljević D. Milica Ekonomski fakultet 8,89
40 Dubonjac D. Jovana Fakultet za komunikacije i medije 8,61
41 Krasić M. Mladen Saobraćajni fakultet 8,51
42 Maričić D. Mateja Beogradska politehn. škola 8,38
43 Vozić M. Katarina Filozofski fakultet 8,32
44 Popović Z. Milica Vojna akademija 8,21
45 Rizi M. Dunja Učiteljski fakultet 8,50
46 Acić D. Aleksandra Učiteljski fakultet 8,19
47 Nikolić R. Aleksandra Fakultet medicinskih nauka 8,50
48 Vulićević Z. Aleksandra Arhitektonski fakultet 8,44
49 Bogdanović A. Nevena Fakultet organizac. nauka 8,32
50 Aranđelović S. Katarina Elektrotehnički fakultet 8,43
51 Živković S. Nikola Fakultet organizac. nauka 8,04
52 Talijan M. Ivana Farmaceutski fakultet 8,27
53 Vemić A. Katarina Pravni fakultet 8,88
54 Mitrović R. Andrija Građevinski fakultet 8,07
55 Živković V. Stefan Visoka škola za informacione tehnologije 8,13
56 Radosavljević S. Dejan Pravni fakultet 8,22
57 Milanović N. Dimitrije Visoka škola elektrotehn. i računarstva 9,42
58 Pantelejić D. Danijela Visoka medicinska 9,09
59 Petrović G. Jovana Filozofski fakultet 8,59
60 Gecić M. Aleksandra Filološki fakultet 8,13
61 Cvetković S. Jovan Beogradska poslovna škola 9,30

Tabela br. 5 Studenti diplomskih akademskih master studija

RB. Prezime, srednje slovo i ime Naziv visoko školske ustanove Prosečna ocena
1 Milić – Radišić P. Miloš Filozofski fakultet 9,54
2 Simić M. Dušan Fakultet muzičke umetnosti 9,30
3 Vuruna D. Bogdan Filološki fakultet 9,27
4 Đorđević S. Ilija Fak. dramskih umetnosti 9,28
5 Živojinović D. Lazar Fakultet organizac.  nauka 9,07
6 Lazić S. Nikola Fakultet političkih nauka 8,93
7 Ivković S. Milan Elektronski fakultet 8,84
8 Jovičić J. Kristina Elektrotehnički fakultet 8,04
9 Zlatić G. Veljko Elektrotehnički fakultet 8,59
10 Radosavljević R. Jovana Poljoprivredni fakultet 8,95
11 Strainović J. Jelena Filološki fakultet 8,22
12 Gavrilović M. Pavle Poljoprivredni fakultet 9,29
13 Marić N. Nataša Poljoprivredni fakultet 9,00
14 Terzić D. Luka Arhitektonski fakultet 8,27
15 Stanković I. Milica Arhitektonski fakultet 8,87
16 Stevanović R. Nemanja Saobraćajni fakultet 8,43

Tabela br. 6 Studenti doktorskih studija

RB. Prezime, srednje slovo i ime Naziv visoko školske ustanove Prosečna ocena
1 Mišulić Z. Danijel Fakultet organizacionih nauka 10,00
2 Milašinović R. Miloš Građevinski fakultet 10,00
3 Dević Ž. Nemanja Filozofski fakultet 10,00
4 Ćurčić B. Mihailo Vojna akademija 8,57
5 Batinić M. Petar Tehnološko-metalurški fakultet 9,50

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  KOMISIJA         

                                                                                               

                                                                                    Ana Tučić, dipl. pravnik s.r.

 

Milan Trklja, master ecc s.r.

 

Ivan Jocković, dipl. pravnik s.r.

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *