Nasilje u partnerskim odnosima i u porodici

38486918Muško nasilje nad ženama je svaki čin protiv ženine volje, a koji je ugrožava psihički, fizički, seksualno ili ekonomski. Nasilnik može biti član  porodice (muž, sin, otac, brat, ujak…) ili bilo koji poznati (prijatelj, poznanik, šef, kolega) ili nepoznati muškarac. Važno je znati da se nasilje može desiti svakoj ženi i da nasilje nije posledica ženinog ponašanja nego sistema patrijarhata u kome muškarci imaju moć, a nasilje nad ženama je način da oni tu moć održe.  Nasilje nad ženama je primer zloupotrebe moći jednog pola nad drugim.

Nasilje nad ženama je tokom hiljada godina istorije podstaknuto od svake društvene zajednice sve do danas.

Obično svako društvo podstiče tezu da je porodica privatna stvar.  Međutim, ovim stavom se nasilje u porodici prećutkuje, i oni koji unutar porodice imaju manje moći, a to su žene i deca, onda gube mogućnost da imaju podršku da izađu iz nasilja.  Muškarci su naučeni da dominiraju u porodici, a ponekad ili često to  rade nasilno.

Deca koja odrastaju u situaciji nasilja kasnije ne poznaju drugi način komunikacije. 

Nakon člana 164. u Krivičnom zakonu od 2002. po prvi put država objavljuje da nasilje u porodici nije lična stvar člana porodice nego da je to društveno i državno pitanje.  Dakle, da će država kažnjavati počinioce nasilja u porodici.  Tako je u svim zemljama u Evropi, i u najvećem broju zemalja u svetu.  Za sve zakone koji kažnjavaju nasilje u porodici i seksualno nasilje zaslužne su mnogobrojne aktivistkinje i feministkinje ženskog pokreta koje su se godinama zalagale da se takvi zakoni formulišu i usvoje u njihovim zemljama.

224Statistike pokazuju da žrtva muškog nasilja može biti bilo koja žena, bez obzira na godine i obrazovanje, materijalnu situaciju ili nacionalnost.  Međunarodni ženski pokret je pokazao da je muško nasilje nad ženama globalna pojava, i da ima istu dinamiku u svim kulturama, samo što su neki oblici u određenim zajednicama različiti.

Statistike pokazuju da nasilnici mogu biti muškarci bilo koje profesije, nivoa obrazovanja, materijalne situacije, nacionalnosti.  Najčešće se nasilnici ne mogu prepoznati, jer su u svom muškom ili profesionalnom društvu prihvaćeni, pa se često kaže: „U selu je med, a u kući jed“.

Muškarac koji je nasilan raznim metodama izoluje ženu od porodice, prijateljica, spoljnog sveta… Izolacija ima mnogo oblika: isključivanje telefona, zaključavanje žena, vređanje pred prijateljima, oduzimanje dokumenata…

Muškarac koji zlostavlja ženu ima momente kada je ljubazan i nežan do sledećeg čina nasilja. Kupuje joj cveće, parfeme, izvodi u šetnju, deci kupuje poklone, da joj poljubac…  Tim pozitivnim ponašanjem i obećanjima daje ženi nadu da će se promeniti.  Tokom vremena ovi trenuci su sve ređi.

Cilj nasilnika je kontrola nad ženom.

Nasilnik se najčešće postavlja kao vrhovni kontrolor koji odlučuje u svim situacijama kada se radi o ženinom životu. On odlučuje šta ona treba da radi, šta da govori, šta da misli, kada da telefonira, koliko novca joj je potrebno.  Ona obično mora da mu polaže račun za sve što radi.  Ovu kontrolu plasira kao njegovu ljubav i brigu za njom.

Zastrašivanje je jedna od uspešnih tehnika kontrole. Nasilnik postiže kontrolu neprestanim zastrašivanjem.

ŠTA MOŽETE DA URADITE?

Recite prijateljici ili nekoj osobi u koju imate poverenja šta vam se dogodilo. Pričajte joj onoliko koliko možete i koliko god puta imate potrebu da joj to ispričate. Prepričavanje bolnog osećanja koje bismo radije zaboravile pomaže nam da povežemo izolovane događaje u celovito iskustvo.  Iskustva nasilja se ne zaboravljaju, ali njihova bolna dimenzija može da se umanji.  Važno je da izađemo iz ćutanja.  Ćutanje vas neće spasiti, a nasilnik profitira na vašem ćutanju, jer mu to daje slobodu da nastavi sa nasiljem

Važno je da odlučite da verujete sebi i da vrednujete ogroman rad koji ste uložile u decu i porodicu.  Do sada ste ulagale u druge, vreme je da počnete da ulažete u sebe.  Vi ste sebi najvažnija.  Nakon dugo godina života u nasilju obično nam je nisko samopouzdanje, iscrpljeni ste i nemate mnogo poverenja u sebe.  Sve je to moguće izgraditi ponovo.  Ima puno puno primera žena koje su izašle iz nasilja.  Verujte sebi.

nasilje nad zenomaAko trpite dugotrajno zlostavljanje i verujete da se on neće promeniti, verujte sebi. Vaše iskustvo o nasilju koje trpite je merodavnije nego bilo čiji saveti. Vi ste u pravu. Vrednujte svoje iskustvo.  Ako ste shvatili da je trebalo iz nasilja izaći ranije, setite se da ste tada radili najbolje što ste mogli.  Važno je da sada ne krenete da se kažnjavate zbog toga. Budite nežni prema sebi. Volite sebe.

Nasilnik najčešće sistematski radi na izolaciji žena.  Zato je važno da krenete da polako uspostavljajte odnose sa starim ili novim prijateljicama ili prijateljima.  Dajte sebi prostor, odlučite da uradite nešto za sebe što volite, a što ne zavisi od drugih.  Uzmite sebe sebi.

Izlaženje iz situacije nasilje je dug proces sa radosnim krajem. On započinje odlukom i upornošću. Svaki mali korak koji ste uradili za sebe važan je za vaše samopouzdanje.

Idite kod lekara i uzmite potvrdu o povredama. Fotografišite povrede.

Ako sa time ne uradite ništa konkretno odmah, imate dokaze za slučaj da nasilje prijavite kasnije.

Prijavite nasilje policiji. Vi ili vaša komšinica, drugarica, rođaka ili SOS telefon. Postoje novi članovi Krivičnog zakona Republike Srbije koji kažnjavaju nasilje u porodici i silovanje u braku. Policija je dužna da reaguje po službenoj dužnosti – kada vi prijavite nasilje, oni treba da podnesu krivičnu prijavu. Tu prijavu, SUP dostavlja nadležnom tužilaštvu, a tužilaštvo onda odlučuje da li će nastaviti ili ne postupak. Važno je da imate dokaze o nasilju: lekarska uverenja o telesnim povredama, svedoke o događaju, fotografije. Prijavljivanje može biti teška odluka jer se žene boje još većeg nasilja.

To je veliki korak, jer se muškarcu daje do znanja da ima neko moćniji od njega, i da je nasilje zločin.

 

 

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.