ПАЛАНАЧКЕ независне варошке новине

Први број изашао је 8. децембра 2006. Директор и уредник Дејан Црномарковић

Друштво

Обавештење Општинске управе

p4У складу са државним Програмом обнове за кориснике оштећених и порушених породичних стамбених објеката, који је саставни део Уредбе о утврђивању државног програмом обнове за кориснике оштећених и порушених породичних стамбених објеката („Сл.гласник РС“ број 116/2014), (у даљем тексту: Уредба),

Општинска управа Општине Смедеревска Паланка даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

Корисници оштећених и порушених породичних стамбених објеката (у даљем тексту: подстанари), имају право на добијање бесповратних новчаних средстава у висини од 24.000,00 динара до 144.000,00 динара, у зависности од категорије оштећења објекта који су користили (од I до VI категорије).

Подстанари могу остварити право на добијање бесповратних новчаних средстава под следећим условима:

-Да је штета на објекту у коме је подстанар становао пријављена у складу са Законом о отклањању последица поплава у Републици Србији, закључно са ЗО. јулом 2014. године, а најкасније до 11. новембра 2014. године (15 дана од дана ступања на снагу Уредбе);

-Да је подстанар у објекту који користи, стално и свакодневно живео у тренутку поплаве, односно настанка штете (ова чињеница се доказује овереном изјавом са 2 сведока, рачунима за струју, овереном изјавом секретара Месне заједнице итд.);

-Да је подносилац пријаве, односно подстанар користио објекат на основу Уговора или одговарајућег акта власника (Решење, Одлука);

-Да подстанар имао пребивалиште на адреси где се налази оштећени стамбени објекат (ова чињеница се доказује Уверењем о пребивалишту које издаје МУП РС);

-Да је за предметни стамбени објекат за који је пријављена штета од поплаве сачињен записник Комисије за процену штете, у коме је утврђена категорија оштећења стамбеног објекта;

-Да власник објекта на том објекту није остварио право на државну помоћ због оштећеног стамбеног објекта;

-Да подстанар није остварио право на државну помоћ због порушеног, односно оштећеног стамбеног објекта.

 

Број: 217-696/2014-01/1

 

У Смедеревској Паланци, ЗО. октобар 2014. године

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Драган Милић

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *