Obeležavanje Međunarodnog dana za eliminaciju rasne diskriminacije

diskriminacija_rasnaGeneralna skupština Ujedinjenih nacija je, pre 46 godina, 21. mart proglasila za Međunarodni dan za eliminaciju rasne diskriminacije, smatrajući da je potrebno da sve države sveta ujedine napore kako bi se eliminisali svi oblici rasne diskriminacije. Tog dana je 1960. godine policija ubila 69 ljudi koji su učestvovali u mirnim demonstracijama protiv zakona koji su podržavali aparthejd u Južnoj Africi.

Povodom obeležavanja tog dana Zaštitnik građana Saša Janković ističe da su najbolji lekovi za to kvalitetno obrazovanje i dosledna primena antidiskriminacionih pripisa, a da joj najviše pogoduje siromaštvo.

Uprkos svim deklarativnim izjavama volje da im se pomogne i ređim praktičnim merama afirmativne akcije, Romi su i dalje duboko diskriminisani, pri čemu njihova diskriminacija u zapošljavanju, obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti i stanovanju nosi posebno teške posledice i stvara začarani krug. Nastojeći da ojača efikasnost antidiskriminacionih mera države i lokalnih samouprava, Zaštitnik građana je izradio i Narodnoj skupštini predao poseban Izveštaj o sprovođenju Strategije za unapređenje položaja Roma.

SJvideoPovećane migracije i priliv azilanata i iregularnih migranata povećavaju opasnost od porasta diskriminacije ljudi poreklom iz Afrike i Azije, prema kojima diskriminacija nije tradicionalno ukorenjena, ali se, u kombinaciji sa porastom siromaštva, brzo razvija.

Zabrinjava što počinioci krivičnog dela izazivanja rasne, nacionalne, etničke i verske netrpeljivosti preko interneta retko budu procesuirani, i što se izjave takve vrste pogrešno i nedopustivo smatraju za „slobodu izražavanja“.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.