Održana 70. sednica Opštinskog veća

IMG_0112Članovi Veća na 70. sednici utvrdili su Predlog programa održavanja komunalne infrastrukture (javna higijena, zelenilo, zimska služba i košenje trave uz lokalne puteve) Opštine Smederevska Palanka za tekuću godinu, i ovaj predlog naći će se pred odbornicima Skupštine opštine.

Takođe, utvrđen je i Predlog odluke o rasporedu radnog vremena u Domu zdravlja u Smederevskoj Palanci.

Razmatran je i predlog o korekciji cene vode, po zahtevu Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“. Cena vode će, kako je naglašeno, iako se predviđa poskupljenje od 37 procenata u odnosu na sadašnje cene, ukoliko se pomenuti zahtev usvoji, i dalje biti relativno niska, u odnosu na okruženje.

Na sednici Veća razmatran je predlog, na osnovu zahteva PO „Lasta“, da se, posle dve i po godine, poveća cena prevoza na gradskim i prigradskim linijama, u proseku za 17,61 odsto u odnosu na postojeći cenovnik.

Ovi zahtevi biće objavljeni na opštinskom sajtu, i istaknuti na oglasnoj tabli u holu zgrade Opštine, a o njima će se izjasniti odbornici na zasedanju SO Smederevska Palanka.

Na predlog predsedavajućeg, predsednika Opštine Smederevska Palanka, Radoslava Milojičića Kene, članovi Veća su se izjasnili protiv zahteva preduzeća POR-WERNER-WEBER DOO za povećanje cena sakupljanja, prevoza i deponovanja smeća na teritoriji Opštine Smederevska Palanka. Predsednik Opštine je podsetio direktora pomenutog preduzeća, i članove Veća, da je POR-WERNER-WEBER DOO bez saglasnosti Veća povećao cenu prevoza i deponovanja smeća za određenu grupu korisnika, u koju spadaju javna preduzeća i ustanove, a da je, istovremeno uočljivo da grad nije čist, da na mestima gde se sadržaj kontejnera presipa u kamione ispada smeće koje onda ostaje na ulici, i da ima mnogo pritužbi građana na rad ovog preduzeća.

Članovi Veća doneli su i zaključak o utvrđivanju naknade za zauzeće javnih površina za prodaju poklona, uoči Međunarodnog dana žena, 8. marta.

 

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.