Održana sednica Štaba za vanredne situacije

Na sednici Štaba za vanredne situacije Opštine Smederevska Palanka, pored ostalog, razmatran je izveštaj o stanju sistema za odbranu od poplava na vodama prvog reda na području opštine, kao i spremnost zimske službe za održavanje putne infrastrukture, planovi za čišćenje prioritetnih saobraćajnica i procena broja domaćinstava kojima će biti potrebna posebna pomoć tokom zimskog perioda.

Štab je doneo sledeće odluke:

  1.  Zaključak o preldogu odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Opštine Smederevska Palanka;
  2.  Preporuku da se na području Opštine Smederevska Palanka osnuje dobrovoljno vatrogasno društvo.
  3.  Zaključak o usvajanju izveštaja o stanju i spremnosti objekata za odbranu od poplava na vodama prvog reda na području Opštine Smederevska Palanka;
  4.  Preporuku organima Opštine da se oformi komisija koja bi analizirala postojeće stanje na vodotokovima drugog reda na području Opštine Smederevska Palanka i predložila deonicu na kojoj bi se naredne kalendarske godine izvodili radovi (koje finansira opština), na povećanju sistema zaštite od bujičnih poplava;
  5.  Zaključak da GDP „Niskogradnja“, Centar za socijalni rad i organi opštine nastave sa realizacijom planiranih mera i zadataka, i da u planovima za predstojeću zimsku sezonu razmotre i mogućnost prevoza i dopremanja povređenih lica iz svih delova opštine, odnosno dopremanje hrane i lekova do ugroženoh domaćinstava, kao i zbrinjavanje ugroženih lica u vreme niskih temperatura;
  6.  Zaključak da nadležne službe opštine do kraja 2022. godine ažuriraju podatke o materijalnim resursima za zaštitu i spasavanje kojima raspolažu subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na području opštine i da o tome izvesti Štab na narednoj sednici.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.