Održani seminari na temu rada sa višestruko diskriminisanim grupama žena  

Seminar od 26. aprila 2014.Prema Godišnjem izveštaju o radu Poverenice za zaštitu ravnopravnosti za 2012. godinu, najveći broj pritužbi odnosio se na diskriminaciju u sferi rada i zapošljavanja, diskriminaciju u postupcima pred organima javne vlasti, u obrazovanju i stručnom osposobljavanju, pružanju javnih usluga. Isti izvor navodi da je diskriminacija na osnovu pola jedan od najraširenijih vidova diskriminacije u Srbiji, da su žene u nepovoljnijem položaju u odnosu na muškarce u svim oblastima društvenog života. Takođe, praksa institucije Poverenice za zaštitu ravnopravnosti pokazala je da su najčešće diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti,kojoj su izloženi i pripadnici nacionalnih manjina, diskriminacija osoba sa invaliditetom, koje su i pored poboljšanja normativnog okvira i društvene vidljivosti, i dalje u lošijem položaju u odnosu na ostale građane i diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije, koja je veoma rasprostranjena u Srbiji.

Seminar od 10. maja 2014.Edukacija za rad sa višestruko diskriminisanim grupama ženama,organizovana u okviru projekta „Novim znanjima do poboljšanja socijalnih usluga za žene“, obuhvatila je tri seminara od kojih je svaki posvećen jednoj višestruko diskrimisanoj grupi žena. Tako je seminar posvećen Romkinjama održan 26. aprila, ženama sa invaliditetom 10. maja, a ženama istopolne seksualne orijentacije 21. juna 2014. godine. Seminarima su se od institucija odazvali Centar za socijalni rad, Policija, Opštinsko javno tužilaštvo, sud, sve četiri osnovne škole, a bili su prisutni i predstavnici lokalnih udruženja i volonterke SOS telefona iz Smed. Palanke. Predstavnici navedenih institucija i udruženja imali su prilike da se podrobnije upoznaju sa položajem u društvu svake od navedenih grupa žena, iskustvima diskriminacije i nasilja, da se upoznaju sa tim u čemu se ogleda njihova višestruka diskriminacija, mehanizmima diskriminacije i homofobije, kao i sa radom specijalizovanih telefona SOS telefona za Romkinje, žene sa invaliditetom i lezbejke koje funkcionišu pri udruženjima „Osvit“ iz Niša, „Iz kruga“ u Beogradu i NLO iz Novog Sada.

Seminar od 21. juna 2014. godineOd posebnog značaja učesnicima sva tri seminara je bilo važno što su mogli da čuju priče „iznutra“, odnosno direktni susret sa predstavnicama sve tri grupe žena. Takođe, smatrali su da su posle završenih seminara imali veće razumevanje za specifičnosti njihove egzistencije. Učesnici seminara su smatrali da su teme relevantne za njihov profesionalni angažman i za budući rad. Istovremeno pohvaljena je organizacija seminara i izraženo mišljenje da je potrebno češće održavati slične seminare i radionice.

Opredeljenost Udruženja žena „Femina“ da razvija solidarnost među ženama i da se suprotstavlja svim oblicima nasilja i diskriminacije po bilo kom osnovu, bilo je polazište za realizaciju seminara za šta je dobilo finansijsku podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.

 

A.S.

D.K.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.