Počela realizacija projekta „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u saradnji sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj, u cilju sprovođenja Projekta „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ (Inclusive Early Childhood Education and Care – ECEC), podkomponenta „Komunikacija sa decom i porodicama iz osetljivih društvenih grupa“, potpisalo je sa Opštinom Smederevska Palanka Ugovor o grantu. Podrška sprovođenju ovog projekta obezbeđena je iz sredstava granta dodeljenog u okviru projekta ECEC posredstvom Vlade Republike Srbije, a iz sredstva zajma Svetske banke. Ukupna vrednost dodeljenih sredstava je 4.562.897,00 dinara, a ukupna vrednost projekta je 4.822.506,00 dinara. Implementacija projekta će trajati 33 meseca.

Implementacioni partneri na projektu su: Crveni krst, Centar za socijalni rad, Centar za razvoj romske zajednice „Amaro drom“ i Predškolska ustanova „Čika Jova Zmaj“, gde će svako kroz svoje projektne aktivnosti doprineti što boljoj realizaciji projekta. Neka od najznačajnijih projektnih aktivnosti je adaptiranje i opremanje tri  radne sobe predškolske ustanove kako bi se oformile tri  nove grupe poludnevnih programa. Jedna grupa će se oformiti u selu Cerovac i obuhvatiće sela Mramorac, Bašin, Pridvorice i Vodice, dok će se druge dve grupe oformiti u vrtićima „Plavi Čuperak“ i „Petar Pan“.

Cilj projekta je unapređenje dostupnosti preškolskih usluga za decu iz osetljivih društvenih grupa  kako bi se doprinelo ostvarivanju jednakih mogućnosti za učenje i razvoj, zatim, obezbeđivanje podrške porodicama za razvoj roditeljskih kompetencija kao i jačanje kapaciteta institucija i organizacija u jedinici lokalne samouprave za pružanje usluga deci i porodicama iz osetljivih društvenih grupa. Direktni korisnici su deca iz društveno osetljivih grupa, deca iz porodica koja koriste neki oblik socijane zaštite, deca iz socijalno nestimulisanih sredina, deca predložena od strane Centra za socijalni rad, domicilna romska deca i deca uzrasta od 1 do 5,5 godina koja nisu obuhvaćena sistemom PVO i njihove porodice, dok indirektni korisnici su porodice dece, vaspitači, sestre-vaspitači, stručni saradnici, saradnici u predškolskoj ustanovi kao i lokalna zajednica.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.