Predavanje prof. dr Mila Lompara u palanačkom Narodnom muzeju: DUH KOLONIJE I PRINCIP SAMOPORICANJA

IMG_4665-Predavanje, organizovano  ličnim zalaganjem direktora ove ustanove, Stevana Martinovića, predstavlja prvorazredni kulturni događaj

 

Predavanje Mila Lompara, poznatog profesora Filološkog fakulteta u Beogradu, opravdalo je zaista veliko interesovanje posetilaca palanačkog Narodnog muzeja, koji su bili svedoci istinskog intelektualnog suočavanja sa krizom kulturnog i političkog identiteta savremene Srbije.

Prema profesoru Lomparu, uprkos razlikama koje proističu iz drugačijih epohalnih sklopova u kojima se razvijala, srpska kultura se ipak može odrediti na osnovu nekoliko jedinstvenih konstruktivnih momenata, koji se u brojnim retušeima, određenim istorijskim i društvenim konstelacijama, javljaju tokom celokupne povesti našeg naroda.

Ovaj jedinstveni kulturni identitet, koji se formira u refleksiji i borbi sa istorijskim prilikama, međutim, ugrožen je, od sredine prošlog veka, najpre spoljašnjim poricanjem njegove autentičnosti – a zatim i, mnogo opasnijim, „duhom samoporicanja“, koji marginalizuje našu kulturu, društvenu i političku misao. Posle Drugog svetskog rata, prema Lomparu, zahvaljujući novoj ideologiji internacionalizma, i „strahu“ novih vlasti od srpske hegemonije u jugoslovenskoj zajednici, počinje dugotrajno poricanje tradicionalnog srpskog kulturnog bića, koje u naše vreme rezultira samoporicanjem nacionalnih vrednosti i političkog subjektiviteta.

IMG_4660Za razliku od „srbovanja“ kvaziintelektualaca, Lompar je pitanju kulturnog identiteta Srba prišao služeći se jasno obrazloženim naučnim aparatom, pa njegova knjiga „Duh samoporicanja“, koja je bila osnov za predavanje u Narodnom muzeju – pregnantno i jasno izlaže ne samo uspostavljanje ovog autonomnog bića, nego pokazuje da je politički diskurs proizvod pomenute kulturne samozasnovanosti. U tom smislu, bez ponovnog uspostavljanja tog identiteta, nije moguće ni na političkom planu valjano braniti nacionalne interese. A koliko je duh samoporicanja posvemašan, pokazuje činjenica da, za razliku od susednih naroda, u srpskom parlamentu više nema ni jedne političke partije koja se zalaže za odbranu nacionalnog bića (nasuprot mantri da „Evropa nema alternativu“).

Predavanje u palanačkom Narodnom muzeju, organizovano  ličnim zalaganjem direktora ove ustanove, Stevana Martinovića, nezavisno od toga da li se svi slažu sa Lomparovim stavovima, predstavlja prvorazredni kulturni događaj, koji, kao i svako drugo intelektualno pregnuće takvog formata, iziskuje refleksiju, promišljanje, i dalju debatu.

 

Vladimir Đurđević

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.