Priznanje za redakciju „Palanačkih“

Palanacke 172-173Značajno priznanje stiglo je u redakciju „Palanačkih“. Naš novinar, Dejan Crnomarković, izabran je za člana konkursne komisije za izbor projekata iz oblasti informisanja za Grad Kruševac.

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja raspisalo je Ministarstvo za informisanje Vlade Republike Srbije.

Objavljujemo deo originalnog rešenja o izboru našeg kolege.

 

Na osnovu člana 24. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“ broj 83/2014), člana 19. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“ broj 126/14)  i člana 45. Statuta grada Kruševca („Sl. list grada Kruševca“ broj 8/08 i 5/11),

Gradonačelnik grada Kruševca  dana 23.03.2015. godine, donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA KONKURSNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA JAVNE INTERESE U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

I – IMENUJU SE  za članove stručne komisije za ocenu projekata od značaja za javne interese u oblasti javnog informisanja i to:

  1. Dejan Crnomarković, novinar, na predlog Lokal Pres i ANEM
  2. Milorad Doderović, novinar, na predlog UNS-a
  3. Dragoslav Gogić, dopisnik RTS-a

II –  Zadatak stručne komisije je da izvrši ocenu projekata podnetih na konkurs, kao i predlog o dodeli sredstava sa obrazloženjem.

III –  Komisija na prvoj sednici bira predsednika komisije, koji koordinira radom komisije i vodi sednice.

IV – Datum početka rada Komisije je dan otvaranja ponuda, o kome će članovi komisije biti obavešteni e-poštom najranije 7 (sedam) dana pre otvaranja ponuda.

V – Rešenje objaviti na veb-sajtu grada Kruševca.

 

 

 

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.