Projekat Udruženja „Femina“: „NOVIM ZNANJIMA DO POBOLJŠANJA SOCIJALNIH USLUGA ZA ŽENE“

femina-logo„Novim znanjima do poboljšanja socijalnih usluga za žene“ je projekat koji realizuje Udruženje žena „Femina“ iz Smederevske Palanke zahvaljujući podršci Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Projekat ima za cilj pružanje doprinosa razvoju i unapređenju kvaliteta usluga u domenu socijalne zaštite čije su korisnice žene u Opštini Smederevska Palanka. Svrha projekta je da se podigne nivo znanja, veština i ojačaju stručne kompetencije ključnih aktera u domenu socijalne zaštite na lokalnom nivou. S tim u vezi, predviđeno je da se održi šest jednodnevnih seminara koje će pohađati volonterke  Udruženja žena „Femina“ i predstavnici/e ključnih aktera iz domena socijalne zaštite na lokalnom nivou (CSR-a, policije, sudstva, zdravstva, lokalne samouprave). Teme seminara vezane su za zastupanje žena pred nazavisnim institucijama i rad sa višestruko diskriminisanim ženama. Uključivanje svih navedenih aktera je u skladu sa predstojećim potpisivanjem „Protokola o saradnji između institucija u zaštiti žrtava porodičnog nasilja na teritoriji opštine Smederevska Palanka“, a samim tim i unapređenjem i formalizovanjem saradnje i koordinisanih akcija u zajednici.

Redovna aktivnost Udruženja žena „Femina“ su dežurstva na SOS telefonu za žene koje imaju iskustvo muškog nasilja. Rad SOS telefona odvija se u terminima: ponedeljak i petak od 11-13 časova, utorak, sreda, četvrtak od 17-19 časova, kao i besplatnog pravnog savetovališta za žene u terminu sreda od 17-19 časova.

 

Dobrila Katić

Ana Stojanović

 

 

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.