ПАЛАНАЧКЕ независне варошке новине

Први број изашао је 8. децембра 2006. Директор и уредник Дејан Црномарковић

Друштво

Протест адвоката Србије пред зградом Владе заказан за 20. октобар у 12 часова

310233_1Управни одбор Адвокатске коморе Србије је на 4. ванредној седници одржаној 15.10.2014., на основу члана 66. Закона о адвокатури („Службени гласник РС“ 31/2011, 24/2012 – ОУС), члана 8. и 33. статута Адвокатске коморе Србије („Службени гласник РС“ 85/2011. 78/2012. 86/2013). једногласно је донео:

ОДЛУКУ

1.Наставља се протест адвоката Србијс са обуставом рада на целој територији Републике Србије у неизмењеном облику, у свему у складу са одлуком Скупштине Адвокатске коморе Србије о организовању протеста адвоката са обуставом рада број 895-3/2014 од 13.09.2014. и одлуком Конгреса адвоката Србије који је одржан 08.10.2014. број 1077/2014 од 09.10.2014., а до испуњења свих захтева утврђених одлуком Скупштине Адвокатске коморе Србије број 895- 3/2014 од 13.09.2014. и одлуком Конгреса адвоката који је одржан 08.10.2014.

У складу са одлуком Конгреса адвоката Србије која је донета 08.10.2014. број 1077/2014 од 09.10.2014. поред захтева за измене и допуне Закона о јавном бележништву, Закона о промету непокретности, Закона о ванпарничном поступку, Закона о овери потписа, рукописа и преписа, Закона о извршењу и обезбеђењу, у преговорима захтевати и измене и допуне Закона о правобранилаштву и Закона о јавним набавкама, захтевати повлачење нацрта Закона о бесплатној правној помоћи ради отклањања неуставних одредаба и усаглашавања са постојећим правним поретком, а прс свега, са Законом о адвокатури, уз спровођење јавне расправе стручне јавности. У току преговора у погледу захтева за измену Закона о јавним набавкама нагласити да послови пружања правне помоћи од стране адвоката не могу бити предмет јавних набавки, јер је реч о пословима који су засновани на гарантованом људском праву на слободан избор адвоката, односу поверења између адвоката и његовог клијента и обавези адвоката да приликом утврђивања висине награде за пружену правну помоћ примењује унапред утврђену адвокатску тарифу, те је за ове послове непримењив критеријум најниже понуђене цене.

2.Објавити нa интернет страницама Адвокатске коморе Србије, свих адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије и на www.protestadvokala.org предлоге адвоката Србије за измене и допуне Закона о јавном бележништву, Закона о промету непокретности, Закона о ванпарничном поступку, Закона о овери потписа, рукописа и преписа, Закона о извршењу и обезбеђењу, као и измене и допуне Закона о правобранилаштву и Закона о јавним набавкама који су достављени Министарству правде 12.10.2014. ради разматрања и усвајања у хитној процедури.

3.Адвокатура Србије не прихвата предлог који је дат на неформалном састанку одржаном у Министарству правде у петак 10.10.2014. за формирање заједничке Радне групе за припрему предлога измена и допуна сета закона из тачке 1 став 2 ове одлуке због: губитка поверења у Министарство правде као савесног, поштеног и часног саговорника и које уместо да преговара са адвокатуром у циљу изналажења обострано прихватљивих решења за отклањање узрока и повода за протест адвоката, објављује апсолутну неистину да су се „адвокати договорили са Минисгарством правде и да од понедељка почињу да раде“, чиме је министар правде повукао невероватан потез недостојан човека који се налази на челу једног од најважнијих ресора у Републици Србији. Овим ирационалним потезом створен је непремостив јаз неповерења између адвокатуре Србије и Министарства правде. Неповерење је, посебно додатно продубљено, од стране министра правде, ангажовањем адвоката који не могу представљати ставове Адвокатске коморе Србије и адвокатских комора у њеном саставу, по критеријумима који су везани за припадност одређеним политичким партијама и злоупотребом државних и партијских ресурса у покушају да дезавуише ставове адвокатуре и разбије јединство професије у реализацији протеста.

4.Подражавају се сви закључци и јавна саопштења која су у току досадашњег трајања протеста објавиле Адвокатска комора Србије и адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије (Адвокатска комора Београда, Адвокатска коморе Војводине, Адвокатска комора Ниша, Адвокатска комора Чачка, Адвокатске комора Шапца, Адвокатске коморе Крагујевца, Адвокатске коморе Пожаревца, Адвокатске коморе Зајечара). Адвокатура Србије је отворена за преговоре и одмах ће им приступити уколико добије званичан предлог државних органа, потписан од стране овлашћених лица у коме ће бити дати јасни одговори на захтеве протеста адвоката који су дефинисани одлукама Скупштине Адвокатске коморе Србије од 13.09.2014. и Конгреса адвоката од 08.10.2014. те поднетих предлога за измене и допуне спорних закона који су послати Мипистарству правде 12.10.2014.

5.Као и досада, и у будуће преговоре у име адвокатуре Србије могу водити искључиво легално и легитимно изабрани органи Адвокатске коморе Србије н адвокатских комора у њеном саставу, који су дужни да се у преговорима придржавају одлука органа Адвокатске коморе Србије. У свим преговорима се мора указати на повреду уставности и законитости доношењем Закона о изменама и допунама Закона о јавном бележништву и сета пратећих прописа из тачке l. става 2 ове одлуке и нагласити да захтеви адвокатуре нису проширени, већ да се од почетка протеста захтева заштита уставности и законитости, заштита гарантованих људских права, независности, самосталности и саморегуларности адвокатске професије. Захтеви адвокатуре су од самог почетка јасни и тражи се укидање монопола – ексклузивности јавних бележника за састављање уговора о промету непокретности и уговора у области породичног и наследног права, те свих осталих писмена чије је састављање законом пренето јавним бележницима у искључиву надлежност. Од овог захтева адвокатура Србије неће одустати, без обзира на одлуку Уставног суда која буде донета пo поднетим иницијативама за оцену уставности Закона о јавном бележништву и свих пратећих закона наведених у тачки 1 став 2 ове одлуке.

6.ЗАКАЗУЈЕ СЕ ПРОТЕСТНО ОКУПЉАЊЕ АДВОКАТА СРБИЈЕ У ПОНЕДЕЉАК 20.10.2014. ПРЕД ЗГРАДОМ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА ПОЧЕТКОМ У 12,00 САТИ.

7.Предлаже се разрешењс Председника Уставног суда због изношења личних ставова у средствима јавног информисања који су представљени као ставови Уставног суда. У својим јавним наступима председница Уставног суда је пренебрегла разлоге Протеста адвоката Србије са обуставом рада, који су последица дискриминаторних одредаба закона у вези јавних бележника, а којима су:

-повређена начела владавине права,

-нарушена права грађана на заштиту од стране адвокатуре као самосталне и независне службе,

-повређена начела забране дискриминације, и

-уведен монопол јавних бележника на састављање уговора о промету непокретности као и других уговора, због којих је Уставни суд био дужан да сам покрене поступак за оцену уставности и законитости ових прописа и без посебно поднетих иницијатива и одлучи у хитном поступку, као и што је и прејудицирала могућу одлуку Уставног суда по поднетим иницијативама. Скретање пажње адвокатима Србије да напред истакнути разлози протеста и обустава рада адвоката представља „својеврсни притисак на Уставни суд“, а не реаговање у вези доношења неуставних закона по предлогу извршне и одлуци законодавне власти због грубе повреде Устава, показује да Уставни суд не поступа у складу са овлашћењима која су му поверена Уставом Републике Србије, нити врши Уставом му поверене задатке! Све ово посебно имајући у виду саопштење судија Уставног суда које је објављено на интернет страници тог суда да ставови које је председница Уставног суда изнела у јавности, нису ставови судија тог суда усвојени на седници судија Уставног суда.

8.Све информације о активностима адвокатских комора и одлукама које доносе органи комора објављивати редовно на интернет страницама Адвокатске коморе Србије, адвокатских комора у њеном саставу и на www.protestadvokata.org.

9.Позивају се све адвокатске коморе у Србији да редовно организују окупљања адвоката ради упознавања чланства и јавности са разлозима, циљевима и током протеста.

10.Предлаже се свим адвокатским коморама у Србији да најмање једном недељно организују трибине ради разматрања најактуелнијих питања уз учешће адвоката и најугледнијих представника професије и истакнутих интелектуалаца у региону.

11.У циљу пробијања медијске блокаде и упознавања чланова адвокатске коморе и јавности са разлозима, циљевима и током протеста организовати наступе председника адвокатских комора у локалним средствима јавног информисања, као и штампати ванредни број магазина „Адвокат“ на новинској хартији и у повећаном тиражу који ће се као бесплатан примерак делити члановима коморе и грађанима Србије.

12.Успоставити контакт са Удружењем банака, Удружењем агенција за промет непокретности, Привредном комором и другим струковним удружењима чији чланови трпе последице неуставних закона, као и са неизабраним кандидатима за јавне бележнике ради анализе могућих облика сарадње и удруженог деловања.

 

 

Председник Адвокатске коморе Србије

Драгољуб Ђорђевић, адвокат

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *