Saopštenje Advokatske komore Srbije

310233_1Povodom početka rasprave Predloga zakona o izmenama Zakona o overi prepisa, potpisa n rukopisa danas u Narodnoj skupštini RS, Advokatska komora Srbije daje

S A O P Š T E NJ E

Advokatska komora Srbije pozdravlja predlog za izmenu Zakona o overi prepisa, potpisa i rukopisa kojim se pomera rok primene zakona sa 01.03.2015. na 01.01.2017. i podseća da je advokatura tokom pregovora sa Ministarstvom pravde predlagala da se odloži početak primene ove odredbe i omogući građanima Srbije overa dokumenata u sudovima i jedinicama lokalne samouprave, kao i do sada. Ovime je praktično, još jedan od zahteva protesta advokata usvojen početkom rasprave o predlogu zakona o izmenama Zakona o overi prepisa, potpisa i rukopisa danas u Narodnoj skupštini RS. Predlog izmene Zakona o overi prepisa, potpisa i rukopisa je u interesu građana Srbije, naročito kada se ima u vidu da javnobeležnički sistem nije zaživeo u Srbiji.

Međutim, borba AKS protiv nakaradnog javnobeležničkog sistema nije gotova. Advokatska komora Srbije danas je podnela zahtev Ministarstvu pravde za sprovođenje nadzora nad vršenjem javnobeležničke delatnosti i nad radom Javnobeležničke komore. Zahtev je podnet zbog nepoštovanja odredbi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu, Zakona o prometu nepokretnosti, Zakona o nasleđivanju i Porodičnog zakona koje su stupile na snagu 23.01.2015.

 

Predsednik Advokatske komore Srbije

Dragoljub Đorđević, advokat

 

 

 

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.