ПАЛАНАЧКЕ независне варошке новине

Први број изашао је 8. децембра 2006. Директор и уредник Дејан Црномарковић

Друштво

Саопштење Адвокатске коморе Србије поводом више јавно изречених коментара високих званичника о раду Заштитника грађана Саше Јанковића

Sasa-JankovicАдвокатска комора Србије поводом више јавно изречених коментара високих званичника о раду Заштитника грађана Саше Јанковића, издаје

САОПШТЕЊЕ

Полазећи од Уставом Републике Србије утврђеног положаја Заштитника грађана, Адвокатска комора Србије указује:

-да је Заштитник грађана самосталан и независан државни орган који штити права грађана и контролише рад органа државне управе,

-да су органи државне управе чији рад контролише, дужни да сарађују са Заштитником грађана и да му омогуће приступ просторијама и подацима којима располажу, а који су од значаја за поступак који овај државни орган води, без обзира на степен њихове тајности, као и да му пруже све тражене податке и информације,

-да нико нема право да утиче на његов рад и поступање,

-да омаловажавање рада Заштитника грађана и непримерена, на чињеницама и доказима незаснована критика поступања у сваком конкретном предмету, представља недопустив и незаконит притисак усмерен ка ометању и/или спречавању овог независног државног органа за извршење његових Уставом и законом прописаних задатака.

Адвокатура Србије посебно указује да само законито, савесно и одговорно поступање свих државних органа свеукупно и сваког од њих појединачно у оквиру Уставом и законима утврђене надлежности, представља пут ка остварењу принципа владавине права. заштити људских права и правној сигурности грађана. Неприхватљиво је било какво полемисање између државних органа са Заштитником грађана преко средстава јавног информисања везано за поступање Заштитника грађана у конкретним предметима. Заштитник грађана је дужан да изврши своју контролну функцију и државни органи су дужни да му пруже све податке које поседују и који су неопходни за остваривање његовог контролног и превентивног деловања. Само тако се могу утврдити евентулни пропусти у раду одређеног државног органа који су довели до кршења права грађана. као и њихови узроци.

Поштовање улоге и надлежности самосталних и независних државних органа и обезбеђење услова да они непристрасно, етично, стручно и делотворно врше своје Уставом и законом прописане задатке представља доказ демократичности једног друштва.

Адвокатска комора Србије ће, имајући у виду свој уставни положај и задатак, стално и принципијелно инсистирати на законитом поступању свих државних органа у оквиру поверених им функција.

 

Председник Адвокатске коморе Србије

Драгољуб Ђорђевић. адвокат

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *