Saopštenje za javnost Advokatske komore Srbije

310233_1Upravni odbor Advokatske komore Srbije dana 19.11.2014., nakon izjašnjavanja svih advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije povodom predloga sporazuma o preduzimanju aktivnosti u cilju prevazilaženja problema, na osnovu člana 66. Zakona o advokaturi („Službeni glasnik RS“ 31/2011, 24/2012-OUS), člana 8. i člana 33. Statuta Advokatske komore Srbije („Službeni glasnik RS“ 85/2011, 78/2012, 86/2013) daje

SAOPŠTENJE

Upravni odbor Advokatske komore Srbije doneo je odluku o pokretanju postupka referenduma i narodne inicijative u vezi Zakona o javnom beležništvu i seta pratećih propisa. Na osnovu ove odluke Advokatska komora Srbije će se obratiti građanima Republike Srbije radi pribavljanja njihovog mišljenja o svim pitanjima koja su razlog protesta advokata Srbije.

Advokatska komora Srbije u saradnji sa Advokatskom komorom Vojvodine dana 25.11.2014. sa početkom u 13,00 sati u Sremskim Karlovcima u prostorijama Magistrata organizuje okrugli sto sa međunarodnim učešćem. Tema okruglog stola je: „Aktuelni problemi advokature i uporednopravni odnos advokature i javnog beležništva kroz notarijat“.

Advokatska komora Srbije će pokrenuti sudski postupak za poništaj registracije Društva advokata Srbije pred nadležnim sudom.

Advokatska komora Srbije organizuje okrugli sto dana 01.12.2014. sa početkom u 12,00 sati u sali Advokatske akademije Advokatske komore Srbije, Dečanska 13/VI sprat u Beogradu. Tema okruglog stola je „Nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći“.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.