Sindikat „Goša“ želi da preuzme brigu i upravljanje fabričkim muzejom: OČUVATI ISTORIJSKI I KULTURNI ZNAČAJ

Scan-150818-0002-Agenciji za privatizaciju, odnosno Centru za stečajeve, upućena molba da se Muzej koji je pod zaštitom države sačuva kao posebno kulturno dobro

 

Samostalni sindikat „Goša“ želi da preuzme brigu o fabričkom muzeju i da u saradnji sa Agencijom za privatizaciju, Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja, Zajednicom naučno-tehnoloških muzeja Srbije a posebno sa fabrikama  iz nekada moćnog poslovnog sistema, očuva njegov istorijski i kulturni značaj,  nastavi sa prikupljanjem arhivske građe i na taj način omogući dalju afirmaciju poslovnih mogućnosti.

Centru za stečajeve  Agencije za privatizaciju, preko stečajnog upravnika „Goša“ Holdinga Željka Mijuškovića, upućena je molba da se objekat  Muzeja (Spomen radionica) ustupi na korišćenje i upravljanje  Samostalnom sindikatu čiji su članovi zaposleni u svim fabrikama (privatizovanim i neprivatizovanim) pomenutog Poslovnog sistema.

U molbi se navodi da Muzej čuva vredna istorijska dokumenta, arhivsku građu i izuzetno skupe ručno rađene eksponate, a od 1982. godine je pod zaštitom države kao posebno kulturno dobro. Dokumentacija i arhivski materijal o devet decenija dugoj sindikalnoj aktivnosti, samo su neki od  razloga zbog kojih bi ovaj muzej trebalo da bude ustupljen sindikatu.

Samostalni sindikat nije samo jedini korisnik objekta u kome je Muzej, već je jedini i ulagao značajna sredstva u njegovu adaptaciju i održavanje. Inače,  Muzej „Goša“ (Spomen radionica) osnovali su zaposleni u nekadašnjoj Industriji opreme i vozila sa ciljem da se sačuva, i poslovnoj ali i široj javnosti prezentira  kulturno, istorijsko i privredno nasleđe čitave Donje Jasenice gde je „Goša“ godinama bio najveći i najznačajniji privredni i ekonomki subjekt.

Muzej „Goša“ predstavlja i najznačajniji izvor arhivske i istorijske građe o razvoju  radničkog i sindikalnog pokreta, ne samo ovog dela Šumadije, već i Srbije. Poseban značaj ima  u predstavljanju tehničkih i poslovnih rezultata i mogućnosti proizvodnih celina iz sastava Poslovnog sistema „Goša“.

Sredstva za preuređenje  zgrade, koja je pripadala nekadašnjoj „Jasenici“ AD, u muzejski prostor, obezbeđena su  od strane svih zaposlenih u „Goši“. Muzej je svečano otvoren 1977. godine od kada su pod njegovim krovom i službene prostorije  sindikata.

D. Janojlić

 

muzU VISOKOM DRUŠTVU

Muzej „Goša“ član je Zajednice naučno-tehničkih muzeja Srbije. U toj „porodici“ su još:             Muzej automobila, Muzej vazduhoplovstva, Univerzitet u Beogradu  – Hemijski fakultet  (Zbirka velikana srpske hemije), Muzej voda „Nikola Mirkov“, Medija centar „Železnica Srbije“ – Železnički muzej, Institut „Goša“, Jugoslovenska kinoteka, Muzej Nikole Tesle, Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet (Zbirka starih psiholoških instrumenata  Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju),  Muzej Vojvodine – Muzejski kompleks Kulpin, Javno preduzeće Pošta Srbije – PTT muzej, RTS -Zbirka tehničkih uređaja, Muzej rudarstva i metalurgije, JP PEU Resavica, RMU Rembas (Muzej ugljarstva Senjski rudnik), Zastava oružje AD – Muzej Stara livnica i Hrelja – Zbirka jeroplana.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.