ПАЛАНАЧКЕ независне варошке новине

Први број изашао је 8. децембра 2006. Директор и уредник Дејан Црномарковић

Друштво

Стечајни управник продаје предузеће „Гоша ДИБУТ“

Стечајни управник предузећа „Гоша-ДИБУТ“ огласио је продају овог предузећа непосредном погодбом, прикупљањем писмених понуда. Процењена вредност имовине износи 18.811.218,00 динара.

Предмет продаје је непокретна и покретна имовина и то:

– Непокретна имовина :

–          Објекат број 1 – остале зграде, уписан у Лист непокретности бр. 6962 КО Смедеревска Паланка, на парцели 5947/34, објекат преузет из земљишне књиге, бруто површине уписане у ЛН 14а47м2, етажа ПР, стварне површине 1740 м2, који се налази на  адреси Индустријска бр. 70, Смедеревска Паланка. Врста права – својина, облик својине – друштвена, обим удела 1/1.

Објекат чине четири целине и то:

–          Објекат МЕНЗА (засебна целина објекта бр.1 на парцели бр. 5947/34), нето корисне површине објекта од 1.234,00 м²;

–          Објекат КУД (засебна целина објекта бр.1 на парцели бр. 5947/34), нето корисне површине објекта од 157,00 м²;

–          Објекат МАГАЦИН (засебна целина објекта бр.1 на парцели бр. 5947/34), нето корисне површине објекта од 182,00 м²;

–          Објекат ДИСКОНТ (засебна целина објекта бр.1 на парцели бр. 5947/34), нето корисне површине објекта од 76,00 м²;

–          Објекат број 2 – остале зграде (КЛУБ) уписан у Лист непокретности бр. 6962 КО Смедеревска Паланка, на парцели 5947/34, објекат преузет из земљишне књиге, бруто површине уписане у ЛН 2а50м2, етажа ПР+СП+ПК, који се налази на  адреси Индустријска бр. 70, Смедеревска Паланка, нето корисне површине објекта 634 м². Врста права – својина, облик својине – друштвена, обим удела 1/1.

– Покретна имовина :

–          Део покретне имовине стечајног дужника која се налази у оквиру фабричког круга на локацији у Смедеревској Паланци на адреси Индустријска бр. 70, коју чине кухињске машине и опрема (електрични шпорети, казани, пећнице,…), ресторански намештај (столови, столице, телевизор, музичка линија…), канцеларијски намештај и опрема (столови, ормани, стелаже, столице, рачунари…) и остала опрема (гардеробни ормани, метални киоск,…) по спецификацији и описом стања у продајној документацији)

Продаја се врши методом непосредне погодбеуз прикупљање писмених понуда тако што сва заинтересована лица могу доставити понуду у писаном облику у затвореној коверти са напоменом ПИСМЕНА ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ИМОВИНЕ „ГОША – ДИБУТ“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА– НЕ ОТВАРАТИ’’ овлашћеном лицу Анђели Спасић закључно са 05.04.2019. године до 10:45 часова на следећу адресу: Агенција за лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај, Теразије бр. 23, III спрат.

Отварање писмених понуда ће се одржати 05.04.2019. године у 11: 00 часова на следећој адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај, Теразије бр. 23, III спрат, „Симпо сала“

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *