U organizaciji UŽ „Femina“ održane radionice na temu nasilja nad ženama

Dve radionice na temu porodičnog nasilja nad ženama održane su u organizaciji Udruženja žena “Femina” u maju 2018. godine.

Cilj radionica je bio da se kod polaznica poveća nivo znanja i informisanosti o ovom fenomenu. Osnovna ideja je bila ta da svaka žena treba da bude upoznata sa osnovnim informacijama na ovu temu, kako zbog sebe tako i zbog sebi bliskih osoba.

Radionicama je prisustvovalo 30 žena koje su stekle znanja o tome šta se sve podrazumeva pod nasiljem, načinima na koje muškarci postižu dugotrajno nasilje nad ženama, kao i posledicama izloženosti nasilju, a zatim i dobile osnovne informacije o pravima i mogućnostima žena koje su izložene nasilju, ko sve od institucija u lokalnoj zajednici učestvuje u njihovoj zaštiti, o mehanizmima zaštite žena od nasilja koje predviđa Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, kao i o ulozi UŽ „Femina“ i SOS telefona i besplatne pravne pomoći u zaštiti žena sa iskustvom muškog nasilja.
Ove radionice realizovane su u okviru projekta „Podrška ženama žrtvama nasilja“. Treća planirana radionica održaće se na jesen i sve žene i devojke zainteresovane da prisustvuju ovoj radionici mogu da se prijave putem telefona u radno vreme SOS telefona ili preko FB poruke.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.