Uvodi se jednosmerni režim saobraćaja u delovima ulica Prvog srpskog ustanka i 10. oktobra

Na sednici Opštinskog veća utvrđen je predlog Odluke o bezbednosti saobraćaja na putevima u Opštini Smederevska Palanka, koja je doneta zbog velikog broja pritužbi od strane građana koji žive u užem centru grada, izvršena je izmena režima saobraćaja u delu ulice Prvog Srpskog Ustanka (iz pravca Dečijeg dispanzera ka Voćar zgradi) i ulice 10. oktobra (iz pravca Muzičke škole ka ulici Vuka Karadžića).

Ova odluka stupa na snagu 20. januara 2022. godine i podrazumeva da ulica Prvog Srpskog Ustanka, od ulice Dr. Rajsa do ulice 10. oktobra i ulica 10. oktobra od ulice Prvog Srpskog Ustanka do ulice Vuka Karadžića budu jednosmerne.
U obrazloženju odluke je navedeno da ”predmetne ulice spadaju u grupu gradskih saobraćajnica sa visoko frekventnim saobraćajem. Iz tog razloga često dolazi do konfliktnih situacija između učesnika u saobraćaju, koji ne mogu na slobodan i bezbedan način da izvrše mimoilaženje. Shodno tome, prvenstveno iz bezbednostnih razloga potrebno je izneniti režim saobraćaja tako što će se iz dvosmernog režima uvesti režim jednosmernih saobraćajnih tokova”.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.