U Galeriji moderne umetnosti otvorena izložba mladog arhitekte Aleksandra Gušića: U MONOLOGU PROSTORNIH SEKVENCI

 

gnqb3r0xspsmsdah

Humani prostor treba da se posmatra u spoji sa prirodom, čime se postiže humanizacija prirode, učitavanjem preciznih  geometrijskih oblika – kaže Aleksandar Gušić, mladi arhitekta poreklom iz našeg grada.

Pred neuobičajeno mnogo posetilaca, u Galeriji moderne umetnosti, 29. januara, otvorena je izložba arhitektonskih projekata mladog Aleksandra Gušića, rođenog u našem gradu 1986. godine.

O mladom umetniku i konceptu izložbe govorila je rukovodilac Galerije, Slavenka Čišić Urošević, koja je istakla da Gušić nastoji da izražajnim sredstvima arhitekture doprinese proširenju pojma prostora, koji više neće biti shvaćen samo kao pasivni senzorijum, već, na osnovu toga što je okvir našeg fizičkog delovanja – kao podloga za transcedenciju, za širenje i razvoj svesti.

Na levom zidu galerije postavljeni su „trodimenzionalni“ perskepktivistički prikazi arhitektonskih objekata, a na desnoj njihovi dvodimenzionalni projekti, naglašene geometrijske strukture. Na centralnom zidu, autor u apstraktnim kompozicijama pokazuje spoj geometrijskih struktura i prirodne neposrednosti.

Sledeći dekonstruktivističko nastojanje da se suština umetničkog prikaza ne posmatra u uskim okvirima zadatog prostora slike ili umetničkog artefakta, Gušić prostor razume kao neograničeno poprište događaja, čiji se centri i ose iznova konstituišu.

– Unutrašnji prostor ljudskih staništa nije u neprevladivoj suprotnosti u odnosu na prostor spoljašnjeg, prirodnog sveta. Ova dva prostora se sintetizuju. Humani prostor treba da se posmatra u tom spoju sa prirodom, čime se postiže humanizacija prirode, učitavanjem preciznih geometrijskih oblika – kaže autor izložbe, odgovarajući na naše pitanje.

amlvz89hz4dj8cwc

Aleksandar Gušić diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 2010. godine, u klasi profesora Vladimira Lojanice. U toku studija boravio je na studijskim putovanjima na bliskom istoku i u Berlinu, sarađivao je sa Arhitektonskim fakultetom u Homsu u Siriji, a u periodu od 2009. do 2010. bio je saradnik u nastavi na predmetu Prostor i oblik.  Nakon diplomiranja bio vođa tima na konkursnom projektu studija Rodgera Budscha u Berlinu, a nakon toga je proveo 6 meseci u centralnom Sibiru, u izolaciji, gde je utvrđivao ideju o poimanju prostora. Trenutno radi na nekoliko projekata u Beogradu.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.