Saopštenje Centra za medijaciju u Smederevskoj Palanci

Medijacija predstavlja alternativni vid rešavanja sporova i nalazi se kao potpuna suprotnost neizvesnom i dugom sudskom postupku i zkojeg najmanje jedna, a  nekada čak obe strane izlaze kao gubitnici dok u medijaciji to nije slučaj sa medijacijom svi dobijaju.

Kako se u medijaciji ne utvrđuje pravo već interesi to je strankama lakše da shvate svoje realne pozicije u sporu.

Od 2019. godine stranke koje svoj spor reše  medijacijom do zaključenja pripremnog ročišta oslobođeni su sudskih taksi.

Kako medijacija ima brojne pogodnosti a uz to još i brže i efikasnije rešava sporove, želeli bismo da uputimo građane da se okrenu medijaciji u što većem broju.

70% započetih postupka medijacije završi se uspešno.

Sporazum ima snagu izvršne isprave overom potpisa stranaka.

Medijacija je moguća u imovinsko-pravnim, privrednim, porodičnim, potrošačkim, radnim, sporovima iz turizma, kao i bankarskim i lizing sporovima i mnogim drugim.

Za više informacija građani se mogu obratiti na Info pult Osnovnog suda ili u kancelariji Centra za medijaciju, SmederevskaPalanka, Šulejićeva 81, radnim danima od 16-20 časova ili na bro jtelefona 06431 11 407

Licencirani medijator

Ivan Miloradović

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.