Palanačke novine Blog

0

KLET

Za stolom, na sredini sobe, sedela je njegova žena. Verni pratilac zajedničke sudbine. Podbočila je glavu vrednom desnicom i zurila kroz blesavo glupavi prozor. Na ulicu. Kao da njima ništa ne može da se...

0

UPEC

Selevačka, po čuvenju, bezobrazna reč, na slovo, na slovo ,j“, od Miloša-Kneza, posle vekovničkog bremena iznedrila drugu epizodu. Može biti da će ih biti još, barem za trilogijicu, ali o tome će pisati neke...

0

Samac

Dan je bio, baš, lepuškasto nakinđuren. Duboka jesen je nesebično iznedrila rashlađenu paletu svih boja plama i nijansi u praznični vid za oradošćenje umetničkih duša, a i onih drugih. Bosa priroda, sa uživanjem, peva...