Održana 17. sednica Opštinskog veća

Na 17. sednici Opštinskog veća, utvrđen je predlog Završnog računa Opštine Smederevska Palanka, za 2019. godinu, koji će se naći na narednoj sednici Skupštine opštine, kao i Predlog odluke o rebalansu budžeta Opštine za 2020. godinu.

Članovi Veća su razmatrali i Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine, koji će se takođe naći pred odbornicima.

Na dnevnom redu današnje sednice bio je i Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o pravilima i uslugama iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji Opštine Smederevska Palanka.

Između ostalog, posle člana 28 važeće Odluke, ovim aktom predloženo je dodavanje tačke 28a, kojom se precizira usluga ličnog pratioca deteta sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju, kome je potrebna podrška radi uključivanja u redovno školovanje i aktivnosti u zajednici, a radi uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti. Ovaj član precizira način korišćenja ove usluge, koja je na raspolaganju do završetka srednje škole deteta kome je ovakav vid pomoći potreban.

Članovi Veća su, takođe, utvrdili predlog Odluke o pristupanju izradi brenda opštine Smederevska Palanka. Svrha brenda je da utvrdi koncept održivog razvoja Opštine kao turističkog područja, zasnovanog na korišćenju prirodih potencijala, negovanju tradicije i kulture, i jačanju uslova privređivanja – a predsednik opštine treba da obrazuje stručni tim za postupak izrade strategije, u skaldu sa važećim Zakonom o javnim nabavkama.

Usvojen je i Predlog odluke o mreži objekata, vaspitnih grupa, broja dece i vaspitnog osoblja potrebnog za neposredan rad sa decom u Predškolskoj ustanovi „Čika Jova Zmaj“, za period 2020/2021.

Osim Utvrđivanja Predloga Pravilnika o organizaciji rada doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih van zdravstvene ustanove, i izdavanje potvrde o smrti na teritoriji Opštine Smederevska Palanka, i Predloga Pravilnika o određivanju kategorije osoba  koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje posebno obeleženog parking mesta na javnim parkiralištima, razmatrani su i godišnji izveštaji, kao i izmene i dopune godišnjih programa poslovanja javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač SO.

U završnom delu sednice razmatrane su žalbe i zahtevi privatnih i pravnih lica, zahtevi za finansijsku pomoć i tekuća pitanja.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.