Održana 20. sednica SO: USVOJEN REBALANS BUDŽETA

U velikoj sali SO održana je 20. sednica Skupštine opštine na kojoj je, pored ostalog, usvojen rebalans budžeta za 2020. godinu.

Načelnik odeljenja za finasije, Milan Trklja, obrazložio je predlog o rebalansu i naveo da je ovo treći u ovoj godini.

–U skladu sa zakonom o budžetskom sistemu uradili smo treći rebalans budžeta za ovu godinu. Budžet za 2020. godinu iznosio je 1.344.000.000 dinara. Ukupni prihodi ovim rebalansom smanjeni su zato što je Vlada Republike Srbije dozvolila privredi da koristi moratorijum na porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke, pa smo iz tog razloga morali da smanjimo sredstva, kako na prihodnoj tako i na rashodnoj strani. Ukupni prihodi ovim rebalansom iznose 1.264.803.000 dinara. Što se tiče prihodne strane, najviše je umanjen prihod sredstava od poreza na zarade, a na rashodnoj strani najveću uštedu smo ostvarili na kapitalnim investicijama, jer smo morali sredstva da opredeljujemo za kupovinu alkohola i sredstava za zaštitu i suzbijanje virusa Kovid-19. Na rashodnoj strani, u toku ove godine, imali smo najviše probijanja na kontu sudske kazne i penale po rešenju suda. To se u najvećoj meri odnosi na rešenja suda oko sporova sa apotekom „Zdravlje“ koji nam iz dana u dan blokiraju opštinski budžet“ – rekao je Trklja.

Na ovoj sednici je usvojen i izveštaj o izvršenju budžeta za period januar – septembar 2020. godine. Načelnik finansija je istakao da su prihodi ostvareni po predviđenom planu budžeta, kao i rashodi. U ovom periodu od Republike je dobijeno 18.000.000 dinara što su bila namenska sredstva koja su na taj način i utrošena.
Usvojena je Odluka o boravišnim taksama, koja propisuje da se boravišna taksa, koju plaća korisnik usluge smeštaja izvan mesta prebivališta, za svaki dan boravka u ugostiteljskom objektu za smeštaj plaća 60 dinara.

Doneta je i Odluka o rasporedu radnog vremena u oblasti prometa na malo, ugostiteljstva, turizma, zanatstva i drugih uslužnih delatnosti u Opštini Smederevska Palanka.

Na sednici je usvojena Odluka o osnivanju Ustanove Kulturni centar koji će imati pet organizacionih jedinica: Gradsko pozorište, Bioskop, Kancelariju za mlade, Kancelariju za sport i Kancelariju za turizam.
Na dvadesetoj sednici Skupštine opštine doneta je i Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji Opštine, Odluka o izmenama i dopunama odluke o visini i načinu plaćanja  korišćenja javnih površina, Odluka o privremenom oslobađanju od obaveza plaćanja komunalne takse za obavljanje delatnosti priređivanja igara na sreću, kao i Odluka o privremenom oslobađanju od obaveza naknade na korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe.
Odbornici su usvojili i Odluku o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou. To je ujedno i okvir za izradu Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost Opštine Smederevska Palanka za period 2021. do 2025. godine. Obrazovana je i komisija koju će, pored predsednice Radmile Radisavljević, činiti i Milica Despotović, Jasminka Milojković i Branko Stupić.
Data je saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JKP „Opštinska groblja“ za promenu naziva u JKP „Palanka 2020“. Kako ovo javno preduzeće pored delatnosti pogrebnih usluga, obavlja i druge delatnosti kao što su pijačne, organizovanje Sajma poljoprivrednih mašina i alata i Krstovdanski vašar, a u planu je organizovanje i naplata parkiranja u gradu, sasvim je opravdano da promeni i naziv, navedeno je u obrazloženju odluke.

Na sednici su date saglasnosti na izmene i dopune Programa korišćenja subvencija JKP „Opštinska groblja“, JKP „Vodovod“, JP „Palanka razvoj“ i JP „Morava”. Takođe je data saglasnost na izmene i dopune programa poslovanja JKP „Opštinska groblja“, JKP „Vodovod“, JP „Palanka razvoj“ i arhiv „Veroslava Veljašević.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.