Održana 29. sednica Skupštine opštine Smederevska Palanka

DSC07767Na 29. sednici Skupštine opštine odbornici su se, uglavnom, izjašnjavali o predlogu odluka utvrđenih na 66. sednici Opštinskog veća. Tako je usvojena Odluka o budžetu Opštine Smederevska Palanka za 2015. godinu, koji je projektovan na 999.550.881,00 dinara. Značajna sredstva planirana su za osnovno i srednje obrazovanje, oko 90 miliona dinara, kao i za rad Predškolske ustanove, 130 miliona dinara, tako da ni ubuduće neće biti lista čekanja.

Odbornici su usvojili i Odluku o izmenama Statuta Opštine Smederevska Palanka, i, sa tim u vezi,  Odluku o Opštinskom pravobranilaštvu Opštine Smederevska Palanka, usaglašenu sa novim zakonom. Shodno novim zakonskim rešenjima, umesto Opštinskog javnog pravobranioca, koji je biran na četiri godine, ubuduće će, na mandat od pet godina, biti biran Opštinski pravobranilac.

Posebno značajna odluka, koju su većinom glasova usvojili odbornici na 29. zasedanju Skupštine opštine tiče se izmena i dopuna Odluke o lokalnim komunalnim taksama, koja, između ostalog, podrazumeva da se za svaki započeti kvadratni metar površine – repetitora za telekomunikaciju, telefonskih govornica, skela i druge montažne građevinske opreme, televizijskih repetitora, ali i trafo-stanica, električnih niskonaponskih, telefonskih, KDS stubova, stubova za prenos kablova i opreme kablovske televizije i telekomunikacionih uređaja, stubova i dalekovoda, naplaćuje lokalna komunalna taksa. Ovim je omogućen priliv od 10 miliona dinara u opštinski budžet, a taksu će morati da plati i Elektrodistribucija, koja do sada nije plaćala zauzeće javnih površina na području naše opštine. Predsednik Opštine, Radoslav Milojičić Kena, zamerio je odbornicima opozicije zbog toga što nisu glasali za usvajanje ove odluke, koja donosi sredstva u opštinski budžet, i omogućuje servisiranje dugova, od kojih neki datiraju iz vremena pre dvehiljadite godine, već su stavili stranačke interese iznad zajedničkih interesa svih žitelja naše opštine.

Inače, danas usvojena Odluka o budžetu Opštine Smederevska Palanka za 2015. godinu, Odluka o izmenama Statuta Opštine Smederevska Palanka, kao i odluke o opštinskim administrativnim taksama i izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama, prošle su proceduru javne rasprave, u skladu sa odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi.

Na ovom zasedanju pred odbornicima su se našle i dve dodatne tačke, Predlog odluke o pristupanju izradi strategije etno i seoskog turizma na području naše opštine, i Predlog o izmeni odluke o pokretanju procesa likvidacije u JKP „Palanka servis“, a pomenute odluke odbornici su usvojili većinom glasova.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.