Održana 34. sednica Opštinskog veća

U maloj sali Skupštine opštine Smederevska Palanka, održana je 34.  sednica Opštinskog veća Opštine Smederevska Palanka kojom je predsedavao Toplica Pintorović, a na dnevnom redu bilo je 12 tačaka.

-Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Smederevska Palanka za period od 01.01. – 30.06.2017. godine.

-Utvrđivanje predloga Odluke o izmeni Odluke Skupštine opštine koja se odnosi na konverziju potraživanja po osnovu ustupljenih prihoda.

-Utvrđivanje Predloga odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije za Smederevsku Palanku.

-Utvrđivanje Predloga odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije „Privredno-radne zone Guberaš“ Smederevska Palanka.

-Donošenje rešenja o davanju saglasnosti na cenovnik JKP „Pijace, zelenilo i čistoća“ u Smederevskoj Palanci za izdavanje poslovnog prostora, usluga i priključaka za vodu i struju za Krstovdanski vašar 2017. Godine.

-Razmatranje zahteva Centra za razvoj sporta i amaterizma u sportu za dodelu na korišćenje sportskih terena.

-Zahtev Palanačke gimnazije za dodelu ličnog pratioca za učenike sa posebnim potrebama.

-Odluka o Izmeni 3. člana Ugovora o sufinansiranju godišnjih programa sportskih organizacija sa teritorije Opštine Smederevska Palanka za 2017. Godinu.

-Razmatranje molbe Maksimović Ane za jednokratnu pomoć za lečenje deteta.

-Razmatranje molbe Udruženja ratnih dobrovoljaca od 1912-1918. njihovih potomaka i poštovalaca, za dobijanje privremene dozvole za postavljanje spomenika padobranstvu.

-Razmatranje molbe Predškolske ustanove „Čika Jova Zmaj“ u Smederevskoj Palanci za dodelu finansijskih sredstava za potrebe dolaska deteta u razvojnu grupu

-Tekuća pitanja

Na osnovu Izveštaja načelnice Odeljenja za finansije Opštinske uprave izvršenje budžeta na period od šest meseci, tačnije od 01.01. – 30.06.2017. godine, je 93,9 odsto. Prihodna strana budžeta je na izvršenju od 94 procenata.

Članovi Veća su usvojili predlog Odluke o izmeni Odluke Skupštine opštine Smederevska Palanka broj 400-260/2017-02/2 od 07. juna 2017. godine koja se odnosi na konverziju potraživanja po osnovu ustupljenih prihoda opštine Smederevska Palanka, kao i predlog Odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije za Smederevsku Palanku. Jednoglasno je usvojen i predlog Odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije „Privredno-radne zone Guberaš“, a data je i saglasnost na Cenovnik JKP „Pijace, zelenilo i čistoća“ za izdavanje poslovnog prostora, usluga i priljučaka za vodu i struju za Krstovdanski vašar 2017. godine koji se nije menjao u odnosu na prethodnu godinu.

Zahtev Centra za razvoj sporta i amaterizma u sportu za dodelu na korišćenje sportskih terena, tačnije Gradskog stadiona u Smederevskoj Palanci kao i fudbalskog stadiona na Koloniji i dva terena za male sportove takođe na Koloniji, upućen je na neko od narednih zasedanja uz obrazloženje Opštinskog pravobranioca da je neophodno da se tačno utvrde prava i obaveze koje bi Centar za razvoj sporta i amaterizma u sportu imao dobijanjem na korišćenje pomenutih terena.

U nastavku sednice data je saglasnost na Odluku o izmeni 3. člana Ugovora o sufinansiranju godišnjih programa sportskih organizacija sa teritorije Opštine Smederevska Palanka za 2017. godinu i usvojena molba Udruženja ratnih dobrovoljaca od 1912-1918. njihovih potomaka i poštovalaca, za dobijanje privremene dozvole za postavljanje spomenika padobranstvu na katastarskoj parceli koja se nalazi na uglu ulica Kralja Petra I i Dositeja Obradovića, a čiju će tačnu lokaciju utvrditi JP „Palanka“.

Članovi Opštinskog veća su usvojili zahtev Palanačke gimnazije za dodelu ličnog pratioca za učenika sa posebnim potrebama, kao i molbu Predškolske ustanove „Čika Jova Zmaj“ za dodelu finansijskih sredstava za potrebe dolaska deteta u razvojnu grupu.

Opštinsko veće odobrilo je jednokratnu pomoć Maksimović Ani za lečenje deteta.

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *