Saopštenje šefa odborničke grupe Srpske napredne stranke u SO Smederevska Palanka

default-imagePošto uz Dnevni red Sednice SO Smederevska Palanka, zakazane za 12. februar 2015. godine nije bilo nikakvog pisanog materijala u vezi sa prvom tačkom Dnevnog reda (nije bio dostavljen tekst zahteva DRI), i samo je kratko glasila: „Zahtev DRI“; odbornici nisu znali o čemu je reč. Odbornička grupa Srpske napredne stranke Smederevska Palanka je tražila da se pomenuta tačka skine sa Dnevnog reda i pripremi se za narednu sednicu SO, kao i da se ista u što kraćem roku zakaže. Za sednicu koja je trebalo da bude zakazana, bilo je neophodno pripremiti i dostaviti sav pisani materijal, kao i pomenuti zahtev DRI, kako bi se odbornici upoznali sa materijom i, na osnovu dostavljenog materijala, doneli ispravnu odluku.

Predsednik SO S. Palanka, g. Đurić, kršeći Poslovnik o radu Skupštine, nije stavio na glasanje predlog odbornika SNS-e, već je, unoseći zabunu među odbornicima, stavio na glasanje pomenutu tačku Dnevnog reda. Na taj način, odbornici SNS-e se nisu izjašnjavali o njoj, već o predlogu odborničke grupe. Tendecioznom manipulacijom g. Đurića, i zloupotrebom funkcije predsedavajućeg Skupštinom, ispostavilo se da odbornici SNS glasaju obratno vlastitom predlogu. Stanovnici naše opštine to moraju da znaju!

Zatim, za nedavno održanu, 32. Sednicu SO, uz dostavljeni pisani materijal i izveštaj DRI o finansijskom poslovanju Opštine Smederevska Palanka samo za 2012. godinu, kao i jasnog zahteva DRI za preduzimanje zakonskih mera zbog teškog kršenja obaveza dobrog poslovanja od strane odgovornog lica, predsednika opštine Radoslava Milojičića, lako je konstatovati i otkriti mnoštvo prekršaja počinjenih od strane odgovornog lica, Milojičića, u smislu bahatog i nedomaćinskog odnosa prema trošenju budžetskih sredstava poreskih obveznika.

U mnogim navodima izveštaja DRI, konstatovane su brojne prekršajne i krivične odgovornosti.

Prema zahtevu DRI za pokretanje mera od strane SO, koje podrazumevaju ili pokretanje postupka za smenu predsednika opštine, ili dostavljanje obrazloženja zašto mere nisu preduzete, a uzimajući u obzir sve relevantne činjenice, smatramo opravdanim zahtev DRI.

Skrećem pažnju da u ovom slučaju nema ličnih animoziteta, niti stranačkog nadmudrivanja, već je reč o težnji da se na najbolji mogući način zaustavi rasipanje novca poreskih obveznika od strane aktuelnog predsednika opštine i njegovih bliskih saradnika, kao i dalje propadanje opštine i svih javnih preduzeća i ustanova.

S toga, u potpunosti podržavamo zahtev DRI. Takođe, apelujemo na svest i savest ostalih odbornika drugih odborničkih grupa, da se ograde od bahatog ponašanja rukovodstva opštine, i podrže zahtev DRI, kako bismo, zajedničkim snagama, zaustavili dalje urušavanje, koje će evidentno rezultirati potpunim urušavanjem naše Opštine. Naši sugrađani to očekuju od nas.

 

Šef odborničke grupe SNS Radoslav Simić

U Smed. Palanci 14. mart 2015.g.

 

(prim.ur.: saopštenje je preneto u originalu bez redakture)                                                                                         

 

 

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.