Sednica Skupštine opštine Smederevska Palanka biće održana 22. marta u 10 časova

Deveta sednica Skupštine opštine Smederevska Palanka održaće se u petak 22. marta u 10 časova.

Na dnevnom redu ovog zasedanja lokalnog parlamenta biće 25 tačaka:

1. Predlog Statuta Opštine Smederevska Palanka
2. Predlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama
3. Predlog Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za korišćenje javnih površina na teritoriji Opštine Smederevska Palanka
4. Predlog Odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Opštine Smederevska Palanka
5. Predlog Odluke o mreži javnih predškolskih ustanova na području Opštine Smederevska Palanka
6. Predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta Opštine Smederevska Palanka za 2018. godinu
7. Predlog Odluke o finansiranju boravka trećeg deteta i svakog sledećeg deteta u Predškolskoj ustanovi „Čika Jova Zmaj“ u Smederevskoj Palanci
8. Predlog Odluke o izmeni Odluke o visini i načinu raspodele sredstava za novorođeno prvo dete u porodici i dete prvorođeno u novoj godini
9. Predlog Pravilnika o utvrđivanju javnog interesa u Opštini Smederevska Palanka
10. Predlog Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta Opštine Smederevska Palanka za podsticanje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja
11. Predlog Pravilnika o dodeli subvencija javnim i nefinansijskim preduzećima i ustanovama u Opštini Smederevska Palanka
12. Predlog Zaključka o ispravci tehničkih grešaka u Planu generalne regulacije za Smederevsku Palanku
13. Predlog Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu i unapređenje životne sredine Opštine Smederevske Palanke za 2019. godinu
14. Donošenje izmena i dopuna Programa uređivanja građevinskog zemljišta, izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture u Opštini Smederevska Palanka sa Finansijiskim planom za 2019. godinu
15. Donođenje izmena i dopuna Programa održavanja dela komunalne infrastrukture (javna higijena, zelenilo, zimska služba i košenje trave uz opštinske puteve) za 2019. godinu
16. Razmatranje Predloga Plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije za 2019. godinu
17. Razmatranje početnog izveštaja likvidacionog upravnika JKP „Pijace, zelenilo i čistoća“ u likvidaciji
18. Predlog Rešenja u utvrđivanju ekonomske cene boravka dece u Predškolskoj ustanovi „Čika Jova Zmaj“ u Smederevskoj Palanci za 2019. godinu
19. Donošenje Rešenja o prestanku funkcije direktora Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci zbog isteka mandata i imenovanju direktora Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci
20. Donošenje Rešenja o prestanku funkcije v.d. direktora Apoteke „Zdravlje“ u Smederevskoj Palanci i imenovanju v.d. direktora Apoteke „Zdravlje“ u Smederevskoj Palanci
21. Donošenje Rešenja o prestanku funkcije v.d. direktora JP „Palanka“ u Smederevskoj Palanci i imenovanju v.d. direktora JP „Palanka“ u Smederevskoj Palanci
22. Donošenje Rešenja o razrešenju Upravnog odbora Predškolske ustanove „Čika Jova Zmaj“ u Smederevskoj Palanci i imenovanju Upravnog odbora Predškolske ustanove „Čika Jova Zmaj“ u Smederevskoj Palanci
23. Donošenje Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad u Smederevskoj Palanci (predstavnika zaposlenih) i imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad u Smederevskoj Palanci (predstavnika zaposlenih)
24. Donošenje Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora OŠ „Radomir Lazić“ u Azanji (predstavnika osnivača) i imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Radomir Lazić“ u Azanji (predstavnika Osnivača)
25. Donošenje Rešenja o razrešenju i imenovanju predstavnika Opštine Smederevska Palanka u radnom telu za nadzor nad ispunjavanjem Ugovora zaključenog između Opštine Smederevska Palanka i „POOR WERNER-WEBER“ DOO

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.