ПАЛАНАЧКЕ независне варошке новине

Први број изашао је 8. децембра 2006. Директор и уредник Дејан Црномарковић

Политика

Седница Скупштине општине Смедеревска Паланка биће одржана 22. марта у 10 часова

Девета седница Скупштине општине Смедеревска Паланка одржаће се у петак 22. марта у 10 часова.

На дневном реду овог заседања локалног парламента биће 25 тачака:

1. Предлог Статута Општине Смедеревска Паланка
2. Предлог Одлуке о локалним комуналним таксама
3. Предлог Одлуке о висини и начину плаћања накнаде за коришћење јавних површина на територији Општине Смедеревска Паланка
4. Предлог Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији Општине Смедеревска Паланка
5. Предлог Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на подручју Општине Смедеревска Паланка
6. Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Општине Смедеревска Паланка за 2018. годину
7. Предлог Одлуке о финансирању боравка трећег детета и сваког следећег детета у Предшколској установи „Чика Јова Змај“ у Смедеревској Паланци
8. Предлог Одлуке о измени Одлуке о висини и начину расподеле средстава за новорођено прво дете у породици и дете прворођено у новој години
9. Предлог Правилника о утврђивању јавног интереса у Општини Смедеревска Паланка
10. Предлог Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Смедеревска Паланка за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења
11. Предлог Правилника о додели субвенција јавним и нефинансијским предузећима и установама у Општини Смедеревска Паланка
12. Предлог Закључка о исправци техничких грешака у Плану генералне регулације за Смедеревску Паланку
13. Предлог Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине Општине Смедеревске Паланке за 2019. годину
14. Доношење измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта, изградње и одржавања комуналне инфраструктуре у Општини Смедеревска Паланка са Финансијиским планом за 2019. годину
15. Донођење измена и допуна Програма одржавања дела комуналне инфраструктуре (јавна хигијена, зеленило, зимска служба и кошење траве уз општинске путеве) за 2019. годину
16. Разматрање Предлога Плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације за 2019. годину
17. Разматрање почетног извештаја ликвидационог управника ЈKП „Пијаце, зеленило и чистоћа“ у ликвидацији
18. Предлог Решења у утврђивању економске цене боравка деце у Предшколској установи „Чика Јова Змај“ у Смедеревској Паланци за 2019. годину
19. Доношење Решења о престанку функције директора Народног музеја у Смедеревској Паланци због истека мандата и именовању директора Народног музеја у Смедеревској Паланци
20. Доношење Решења о престанку функције в.д. директора Апотеке „Здравље“ у Смедеревској Паланци и именовању в.д. директора Апотеке „Здравље“ у Смедеревској Паланци
21. Доношење Решења о престанку функције в.д. директора ЈП „Паланка“ у Смедеревској Паланци и именовању в.д. директора ЈП „Паланка“ у Смедеревској Паланци
22. Доношење Решења о разрешењу Управног одбора Предшколске установе „Чика Јова Змај“ у Смедеревској Паланци и именовању Управног одбора Предшколске установе „Чика Јова Змај“ у Смедеревској Паланци
23. Доношење Решења о разрешењу члана Управног одбора Центра за социјални рад у Смедеревској Паланци (представника запослених) и именовању члана Управног одбора Центра за социјални рад у Смедеревској Паланци (представника запослених)
24. Доношење Решења о разрешењу члана Школског одбора ОШ „Радомир Лазић“ у Азањи (представника оснивача) и именовању члана Школског одбора ОШ „Радомир Лазић“ у Азањи (представника Оснивача)
25. Доношење Решења о разрешењу и именовању представника Општине Смедеревска Паланка у радном телу за надзор над испуњавањем Уговора закљученог између Општине Смедеревска Паланка и „POOR WERNER-WEBER“ ДОО

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *