Delovanje Samostalnog sindikata Smed. Palanke i Velike Plane u periodu od 2010. do 2014. godine: PRIVATIZACIJA PO MERI DOMAĆIH I STRANIH KAPITALISTA  

Fabrika Gosa-U izveštajnom periodu nije zabeležen ni jedan pozitivan pokazatelj privredne aktivnosti, a svaki peti građanin našao se na ivici siromaštva

 

Božidar Todorović, u svojstvu predsednika Veća, potpisao je izveštaj o aktivnostima Samostalnog sindikata  Smederevske Palanke i Velike Plane u periodu od 2010. do 2014. godine. To razdoblje karakteristično je po veoma izraženim problemima  na planu privređivanja, zaposlenosti i uslova rada i života. Konstatuje se, i pored uveravanja aktuelne vlasti, da u tom razdoblju nije ostvaren ni jedan pokazatelj pozitivne privredne aktivnosti. Industrijska proizvodnja je u permanentnom opadanju, smanjuje se broj zaposlenih, raste broj lica na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja, uvećava spoljni dug zemlje koji vodi ka bankrotstvu. Izostala je strategija privrednog i društvenog razvoja i sprovedena jedna od najbržih privatizacija po meri domaćih i stranih kapitalista.

Doneti su zakoni i propisi u interesu vlasnika kapitala, dok vlasnike rada samo simbolično štite i prepuštaju sebi samima sa devizom „da je svaki čovek kovač svoje sreće“. Zakonska rešenja se ne primenjuju u praksi, radno-pravna zaštita je neefikasna, korupcija cveta na svim nivoima, izostaje socijalni dijalog i ignorišu stavovi i zahtevi sindikata. Kupovna moć stanovništva je u stalnom opadanju, a domaća valuta  u vrtoglavom sunovratu. Zamrzavanje zarada i penzija, skok cena i najavljeno otpuštanje u javnom sektoru, stečaj i likvidacija preduzeća u restrukturiranju, još više će ugroziti standard onih koji još rade i ostalih kategorija stanovništva.

Iz godine u godinu se povećava broj siromašnih ljudi i porodica, raste broj narodnih kuhinja i njenih korisnika, povećava broj uživalaca socijalne pomoći i drugih naknada, a svaki peti građanin je na ivici siromaštva. Brojni štrajkovi i protesti u proteklom periodu ukazali su na veliko nezadovoljstvo i revolt zaposlenih ukupnom ekonomskom i socijalnom politikom. Oni su pokazali i na nespremnost sindikalnog članstva da se masovnije odazove na pozive za proteste, ali i nemoć sindikata da motiviše i mobiliše članstvo za ovaj vid sindikalne borbe. Izostala je i solidarnost granskih sindikata, pa je sve to navelo Centralu da traži novi metod delovanja.

Restrukturiranje, stečaj pa i likvidacije doveli su do drastičnog smanjenja broja zaposlenih, a time i   sindikalnog članstva na teritoriji opština Smed. Palanka i Velika Plana. Sindikalna članarina samo u prošloj godini smanjena je za skoro 15 odsto, ali i prihod od prodaje ogreva, a uz to nije naplaćena ni zakupnina sindikalnih prostorija, čime je ozbiljno dovedeno u pitanje funkcionisanje sindikata. I dok je u Velikoj Plani dosta uspešno radio Socijalno-ekonomski savet, u Smederevskoj Palanci, i pored više pokušaja, pa i konstituisanja – nije delovao, pa su se nerešena pitanja stalno umnožavala.

Oglušujući se o primedbe i predloge sindikata, kao socijalnog partnera, Skupština je bez javne rasprave usvajala zakone. Zbog toga je sindikalna centrala organizovala protest u Beogradu, koji nije dobio potrebnu masovnost, tako da nije obezbeđena kritična masa, koja bi primorala vlast da povuče sporna rešenja, pre svega kad je reč o Zakonu o radu.

Koncem prošle godine organizovani su i sprovedeni izbori u sindikalnim organizacijama i granskim odborima. U najvećem broju sindikalnih organizacija poverenje je ukazano dosadašnjim predsednicima iz razloga što su oni uglavnom edukovani za rad u sindikatu i upoznati s njegovim problemima. U izveštajnom periodu uspešno su delovali Povereništvo i četiri međuopštinska odbora. U narednom periodu sindikat će morati  da se transformiše shodno promenama u društvu, da se postigne veće jedinstvo i centralizacija u planiranju i vođenju aktivnosti, da se unapređuje socijalni dijalog, značajnije pruža radno-pravna zaštita članstvu i pomoć sindikalnim organizacijama, kao i da se više koriste štrajkovi kao vidovi sindikalne borbe.

D. Janojlić

ZAKAZANA KONSTITUTIVNA SEDNICA

 Za 28. januar zakazana je konstitutivna sednica Veća Saveza samostalnog sindikata za opštine Smederevska Palanka i Velika Plana. Izborna skupština biraće predsednika Veća, sekretara, člana Veća Saveza sindikata Srbije, dva delegata Kongresa Saveza sindikata Srbije, imenovati poverenika sindikata za Veliku Planu i predložiti kandidate za više funkcije u Savezu.

Izborna skupština biće održana u „Goši“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.