Konferencija za medije Udruženja „Lipar“: SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Iako smo na prošloj konferenciji pohvalili iskrenost i hrabrost opštinara, zbog njihovog priznavanja odgovornosti i krivice što su opštinske šume dovedene do gotovo potpunog uništenja, mi se ipak ne možemo zadovoljiti samo tom konstatacijom – izgovorom da „nije bilo kapaciteta“!? Pogotovo ako znamo da se svake godine u opštinski budžet slije od 11 do 15 miliona dinara – samo od tzv. ekološke takse.

Kako je moguće da nisu mogli da organizuju i plate službu čuvara šume?

Podsetićemo vas da je u toku popis štete nad Mikuljom, do sada je urađena samo jedne trećina šume, a popisano je 10 hiljada panjeva. To su panjevi starosti do pet godina, ako bi se uračunali i stariji panjevi, cifra bi bila za bar 20 odsto veća. Ne možemo da prihvatimo izgovor da nije bilo kapaciteta ni puku konstataciju, u stilu „eto dogodilo se…puj pike ne važi…uglavnom, niko neće odgovarati“.

EUL traži da Opštinski pravobranilac podigne tužbe protiv NN lica i da ne zamajava građane namerom da to planira da učini i izgovorima da „eto samo što nije…“ i „upravo se sprema…“. Seča jeste stala i to velikim doprinosom nas volontera iz Udruženja, a ne naporima lica koja sede i rade u ovoj opštini a plaćena su da o tome vode računa.

Insistiramo da se procesuiraju lica odgovorna za ovaj masakr, i to ne toliko izvršioci koji su kako je već poznato samo radili naručeni posao i to za trećinu naknade, već hoćemo da odgovaraju ona lica koja su uzimala prihode od seče opštinskih šuma, lica iz vlasti, koja su ovo dopustila, jer su daleko odgovorniji od samih drvoseča. Uostalom imena drvoseča su već poznata, nepoznati su nalogodavci iz organa vlasti. Možda bi drvosečama trebalo ponuditi neki vid kompenzacije i uračunati kao olakšavajuću okolnost, ukoliko bi sarađivali sa istražnim organima i otkrili imena pojedinaca iz organa lokalne samouprave sa kojima su sarađivali ali to je na nadležnim organima da odluče.

Uzgred, najslabija karika u ovom lancu korupcije jesu nesumnjivo lokalni organi Ministarstva pravde, Javni tužilac ali i samo Ministarstvo. U najslabije karike uključujemo i opštinske pravobranioce, koji štetu načinjenu opštinskom javnom dobru, u visini od PAR MILIONA EVRA, smatraju nedovoljnim razlogom za pokretanje ozbiljnih krivičnih prijava!!! Iz svega navedenog odgovori se sami nameću…

Zbog toga planiramo da ponovo zamolimo Evropsku komisiju, da ovoga puta izvrši pritisak na Ministarstvo pravde i da zatražimo odgovore od nadležnih.

***

U planu su radovi u ulici Trga heroja, izrada trotoara i zamena stabala sa leve strane gledano od Maksija prema centru. Ta stabla su uglavnom u jako lošem stanju i to nije sporno. Mi tražimo pismene garancije da će stabla biti zamenjena, kao i to da se (kako je i samim zakonom uređeno) svako zdravo i odraslo stablo ima nadoknaditi trima mladim sadnicama. Tako nije urađeno kako stoji u rešenju po projektu u ulici Vuka Karadžića, jer se govorilo da nije bilo sredstava – pa sada nije jasno odakle sredstva za zamenu ovih stabala, i da ponovimo pitanje: gde bi trebalo da odlazi ekološki dinar, tačnije tih 11 do 15 miliona dinara, ako ne za ovakve poslove? Naše udruženje želi da se evidentiraju sva stabla, za početak barem u užem centru, da se sva koja predstavljaju opasnost za građane ili koja su propala zamene, jer naravno da je bezbednost ljudi najvažnija. Ali smo isto tako protiv seče zdravih lipa ili bilo kojih drugih stabala koja bi mogla pod nadzorom struke uz mali trud i stručnu obradu da budu sačuvana. Podsetićemo: ako se Beč ponosi stablima lipa koja su stara i po nekoliko stotina godina i ako ih ljubomorno i ponosno čuva, kako to da palanačkim opštinarima predstavljaju smetnju stabla od par decenija starosti. Ulica Vuka Karadžića bi bila neuporedivo lepša da su trotoar i kolovoz urađeni kao sada, a da su filcovana i sačuvana stabla starih lipa. Uzgred gde su završila posečena stabla to ne znamo, pa molimo ovom prilikom da nas informišu i o tome. Sve je dakle u stilu one narodne : „kad ide june nek ide i uže“ – ako su neodgovorno dopustili da bude posečeno preko 50 hiljada stabala opštinskih šuma, šta je problem da se poseče još 20 ili 50 stabala u samom centru grada.. Mi smo dobili obećanje od gospođe Ružice Jovanović koja je više decenija provela u službi Zelenila Beograda na mestu direktora ovog preduzeća, da hoće da ukaže stručnu pomoć oko očuvanja i filcovanja stabala lipa u Francuskoj ulici, a to je po njenom ogromnom iskustvu bilo veoma lako izvesti i u ulici Vuka Karadžića.

***

U šumi se trenutno nalazi i oko 100 kubnih metara posečene građe koju šumokradice nisu uspele da iznesu iz šume. Ponuđeno je opštini da tim drvetom, kao ogrevnim, snabdeva javne ustanove i škole koje eventualno koriste ovu vrstu goriva, ali opština kaže da oni nemaju mogućnosti da im to transportuju, već da bi škole i deca trebalo da sama dođu i drva preuzmu. Zahtevamo još jednom od opštinske uprave, da pronađe rešenje u vezi sa ovim pitanjem.

Želimo da skrenemo pažnju javnosti i na to da su nam pojedinci iz državnog vrha, i pojedine državne ustanove sa kojima smo imali sastanke, zatim Evropska komisija, kao i državne televizije, ponudile svaku vrstu podrške i pomoći, i da će za svaku eventualnu pretnju ili neprijatnost koju bi imao bilo koji član Ekološkog udruženja Lipar, sva krivica i odgovornost ići na adresate ovog saopštenja.

 

 

 

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.